Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

Maria Marklund, smittskyddsläkare Region Västerbotten

Kikhosta ökar – viktigt att barn och gravida följer rekommendationerna för vaccination

Nationellt är smittspridningen av kikhosta stor och ligger på höga nivåer även jämfört med åren före pandemin. Kikhosta kan vara livshotande för små barn och det är därför viktigt att de vaccineras enligt rekommendation och att vara uppmärksam på symtom. Sista veckan har vi haft ett par fall av kikhosta i Västerbotten medan vi under 2022 och 2023 inte hade några fall alls.

En jämlik omställning för alla – upprop till regeringen från socialcheferna i de fyra länen längst i norr.

Den 2 juli presenterade socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall förslaget till en ny socialtjänstlag, med ett löfte om 8 miljarder kronor över fem år för att stötta kommunernas omställning. Beslutet att ge en fast summa på 650 000 kronor till varje kommun 2024 har gett alla kommuner möjlighet att påbörja förberedelserna. Nu vädjar socialcheferna från de fyra norrlänen om att de större oms

Visa mer

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige