Gå direkt till innehåll
Roboten Pluto kan bistå vid tunga lyft i vården.
Roboten Pluto kan bistå vid tunga lyft i vården.

Pressmeddelande -

Artificiell intelligens och vårdrobotar på agendan när Region Västerbotten sprider spetskunskap under Medicinteknikdagarna

Under Medicinteknikdagarna i Linköping den 1-3 oktober deltar Region Västerbotten med flera ledande forskare och innovationsexperter från Medicinsk teknik, forskning och utveckling (MT-FoU) vid Norrlands universitetssjukhus. Bland talarnas teman märks bland annat frågor om användandet av sensorteknik, artificiell intelligens och robotar inom vården.

Konferensen Medicinteknikdagarna arrangeras av Svensk Medicinteknisk Förening och fokuserar i år på digitalisering och medicintekniska innovationer. Här möts ledande forskare, experter, företag, hälso- och sjukvård och myndigheter för att ta del av ny kunskap och den senaste utvecklingen inom medicinteknik.

– MT-dagarna är en viktig mötesplats där alla vi som arbetar med medicinteknisk utveckling och forskning kan stärka våra nätverk och lyfta viktiga frågor som berör vårdkvaliteten i framtiden från många perspektiv, säger Olof Lindahl, professor i medicinsk teknik och chef för MT-FoU där 26 forskare, ingenjörer och doktorander ingår.

Han ska själv medverka på två sessioner och bland annat tala om sitt forsknings- och innovationsprojekt kring sensortekniker för detektion av prostatacancer. Nina Sundström, sjukhusingenjör och docent i medicinsk teknik, ska under konferensen beskriva hur artificiell intelligens kan användas för att förutse negativ utveckling hos patienter som vårdas för svåra skallskador, så att behandlingen kan optimeras. Helena Grip, docent i medicinsk teknik, presenterar hur teknik i form av ett kroppsburet digitalt system förbättrar analysen av patienters rörelsefunktioner.

Den föreläsning som sticker ut mest i programmet heter ”Hej! Jag är Vårdbiträdet som gillar att lyfta och flytta saker. Hela dagarna. Och nätterna.” Det är Simon Linge, nyutexaminerad från Umeå Designhögskola och numera anställd av Västerås ABB Robotics, som berättar om sitt examensarbete som gjordes tillsammans med MT-FoU. Där studerades hur robotar kan bistå vid tunga lyft i vården.

Nya samverkansformer för att möta vården utmaningar tas också upp under Medicinteknikdagarna. Docent Fredrik Öhberg visar hur partnerskap mellan offentlig sektor och näringsliv skapar värde i form av nya arbetssätt som ökar hälso- och sjukvårdens innovationskraft. Nils Sandberg, strateg på Region Västerbotten, berättar om projektet ”Västerbotten utan gränser”, som rör framtidens arbetssätt med uppkoppling mot fler länder för bättre stöd inom exempelvis diagnostik. Jenny Ferry från projektet Innovation+ beskriver hur Region Västerbottens upphandlingsarbete utvecklas för att attrahera både fler och nya typer av företag som kan leverera innovativa produkter och tjänster.

– Det arbete vi gör inom Medicinsk teknik, forskning och utveckling är i världsklass och att tala på Medicinteknikdagarna ger oss ännu större möjlighet att nå ut brett och sprida viktig kunskap, säger Olof Lindahl.  

Mer information:
Olof Lindahl, 
Avdelningschef MT-FoU
Region Västerbotten
070-609 04 14
olof.lindahl@regionvasterbotten.se 

Presskontakt:
Sally Cloodt
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
0730-925997
sally.carlsson.cloodt@regionvasterbotten.se 

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Presskontakter hälso- och sjukvård sommaren 2021

Presskontakt www.regionvasterbotten.se/pressrum
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-049 46 53
Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-582 70 62
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-6857233
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Cecilia Stenström

Cecilia Stenström

Presskontakt Forskningsfrågor 072-453 03 59
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige