Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Närmare 5 miljoner till länets utveckling

När Regionala utvecklingsnämnden sammanträdde under onsdagen beslutades att tre utvecklingsprojekt i länet beviljas totalt 4 905 777 kronor. En annan viktig fråga som behandlades var samverkansmodellen mellan Region Västerbotten och kommunerna. Det är en nyckelfråga, säger Rickard Carstedt (S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten.

Samverkansmodellen är utformad för att ge kommunerna utrymme till tydligt inflytande i det regionala utvecklingsarbetet, samt att stödja och utveckla samverkan mellan kommunerna. Den är fastställd att gälla perioden 2019– 2022 och den halvtidsutvärdering som nu har gjorts, presenterades under gårdagens sammanträde. Utvärderingens fokus har legat på kommunföreträdarnas upplevelser av möjligheter till inflytande och resultatet visar på en grundläggande tilltro till modellen och att det finns en hel del att göra för att utveckla och förbättra processerna. 

Projekt för regional tillväxt

Regionala utvecklingsnämnden beviljade pengar till tre utvecklingsprojekt. Ett av projekten är Studenter möter arbetsliv, med fokus på att skapa mötesplatser där studenter och arbetsliv kan mötas.

– Behovet av kompetens är vår stora utmaning framöver i Västerbotten, säger Rickard Carstedt. Genom att skapa en struktur för hur arbetsgivare och studenter kan mötas kan vi bidra till att väcka ett intresse hos studenterna för regionens arbetsgivare och stötta företagens och organisationernas kompetensförsörjning genom bättre möjligheter till matchning.

Här beskrivs de beviljade projekten:

1. Studenter möter arbetsliv
Handelskammarens service, AC län AB beviljas 2 785 777 kr. 

Genom projektet väntas regionens arbetsgivare på lång sikt ges god tillgång till utbildad kompetens. Övergången från utbildning till arbete ska underlättas och utbildningarna på regionens universitet ska bli mer attraktiva genom en närmare samverkan mellan studenter och arbetsliv. Efter avslutat projekt väntas regionens arbetsmarknad stärkas genom en utvecklad samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare, det finns utvecklade forum och gemensamma mötesplatser där studenter och arbetsgivare kan mötas, samt att studenter är bättre förberedda för arbetslivet och har en förbättrad anställningsbarhet.

2. Insatsteam SMFi små- och medelstora företag i Västerbotten
RISE Research Institutes of Sweden AB beviljas 500 000 kr. 

RISE vill med detta projekt bidra till att små och medelstora företag i regionen, som står inför ett behov av omställning, får hjälp med en kraftfull insats, som kombinerar teknisk och kommersiell utveckling. I spåren av coronakrisen har behovet av omställning på kort och medellång sikt ökat och trender kring digitaliseringens påverkan på hur vi arbetar, producerar, transporterar, utbildar, handlar, och vårdar i vårt samhälle accelererar, vilket i sin tur ställer krav på nytänk kring hur affärsmodeller skulpteras. Grundidén med projektet är att tillhandahålla ett koncept som kan nyttjas tillsammans med andra aktörers specifika företagskännedom och expertis. 

3. Västerbotten utan gränser – Framtiden
Region Västerbotten beviljas 1 620 000 kr. 

Projektet avser att undersöka möjligheterna att skapa en ny modell för digital nära vård och hållbar kompetensförsörjning genom att etablera en virtuell verksamhet i ett annat EU-land, kopplat till Region Västerbotten och Skellefteå kommun. Ansökan avser steg 2 i Vinnovas utlysning utmaningsdriven innovation. Med resultaten av steg 1 som grund, och med hjälp av ett förankrat partnerskap, ska en digital verksamhet startas som levererar hälso- och- sjukvård i hela vårdkedjan. Syftet är att flytta vård- och omsorgstjänsterna närmare patienten, att arbeta med prevention i större utsträckning och att skapa ett trivsamt och mer effektivt arbetsklimat for sjukvårdspersonalen. 

För mer information:

Katarina Molin
Chef enheten för Företag- och projektfinansiering, Region Västerbotten
070-342 72 34, katarina.molin@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Cecilia Lindell
Strateg externa relationer, Region Västerbotten
070-254 57 37, cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige