Följ Region Västerbotten

Taggar

näringsliv

Hälsa

demokrati

forskning och innovation

vård

kultur

turism

Senaste nytt

​Lex Maria: Kvarglömd kompress efter operation

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2020 09:10 CET

En patient som har gjort en titthålsoperation för att ta bort livmodern återkommer några dagar efter operationen på grund av feber och besvär i underlivet. Patienten undersöks och en oavsiktligt kvarlämnad kompress hittas. Kompressen har sannolikt orsakat infektion och svårighet att tömma blåsan.

De har berättat om tobak för 3 000 elever

De har berättat om tobak för 3 000 elever

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2020 15:00 CET

Tobaksfri duo i Västerbotten har under 2019 träffat 3 068 elever i 148 klasser på 108 skolor för att berätta om tobak och dess hälsokonsekvenser. Besöken avslutas alltid med ett erbjudande om att skriva ett tobaksfritt avtal med en tobaksfri vuxen.

​Hbtq-diplomering av länets bibliotek

​Hbtq-diplomering av länets bibliotek

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2020 08:00 CET

Nu startar hbtq-diplomering av biblioteken i Västerbotten, med syfte att göra dem mer inkluderande och tillgängliga. Diplomeringen innebär utbildning av personal och ledning, och resulterar i en konkret handlingsplan för arbete med hbtq, normer och jämlikhet. Hbtq-diplomeringen är en gemensam satsning från Regionbibliotek Västerbotten och Folkhälsoenheten vid Region Västerbotten.

Lex Maria: Komplikationer av stent i urinväg

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2020 09:30 CET

En patient behandlades för stenar i urinvägar och en njure. Delar av en njursten kunde inte tas bort och en stent sattes in i urinvägen inför planerad borttagning av den njursten som fanns kvar.

​Strateg från Region Västerbotten i regeringens samverkansprogram

​Strateg från Region Västerbotten i regeringens samverkansprogram

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2020 16:24 CET

Magnus Rudehäll, strateg inom digitalisering och innovationsledning hos Region Västerbotten, blir nyckelperson i regeringens nystartade samverkansprogram för Näringslivets digitala strukturomvandling.

​Lex Maria: Foster dog i magen

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2020 11:44 CET

En förstföderska kommer tidigt på morgonen till en förlossningsavdelning i länet med värkar. Kvinnan, som är i graviditetsvecka 40, har vissa riskfaktorer i sin hälsa och medicinska besvär som gjort att hon följts kontinuerligt av mödravård och förlossningsvård under den avslutande delen av graviditeten. Hon har också upplevt minskade fosterrörelser.

Barnmottagningen i Umeå flyttar sin verksamhet efter lokalproblem

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2020 15:02 CET

Barnmottagning i Umeå har drabbats av byggnadsrelaterad ohälsa. Det kommer inte att påverka patientsäkerheten. Alla akuta patienter tas emot av barnmottagningens ordinarie personal i akutmottagningens lokaler. Vissa planerade besök kan bli ombokade till annan tid eller lokal. Alla berörda barn eller deras vårdnadshavare informeras om förändringarna 10 februari till och med 21 februari.

Norra Sverige enar sig kring gemensam kulturpolitik

Norra Sverige enar sig kring gemensam kulturpolitik

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2020 14:03 CET

Vid det kulturpolitiska konventet Folk och kultur i Eskilstuna presenteras en kulturpolitisk positionering mellan de fyra nordligaste regionerna. Positionen innebär att Jämtland Härjedalen, Västernorrland samt Norrbotten och Västerbotten åtar sig att samagera i ett antal kulturpolitiska frågor och samlar därmed norra Sverige i kulturpolitiken.

Konsthögskolan ställer ut på Galleri Alva

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2020 08:00 CET

​Sojourn är en grupputställning med första årskursen masterstudenter från Konsthögskolan vid Umeå universitet. Utställningen visas på Galleri Alva under februari månad och de första dagarna i mars. Vernissage hålls på fredag den 7 februari kl.12:00.

Pressinbjudan: Regeringens särskilde utredare Carl Heath besöker just nu pågående konferens om digital kompetens i Västerbotten och Norrbotten.

Pressinbjudan: Regeringens särskilde utredare Carl Heath besöker just nu pågående konferens om digital kompetens i Västerbotten och Norrbotten.

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2020 14:52 CET

​Projektet DIGAD som handlar om att lyfta den digitala kompetensen hos administrativ personal i kommuner i Västerbotten och Norrbotten har i dagarna besök av regeringens särskilde utredare Carl Heath. Platserna som besöks är Vännäs, Lycksele och Vilhelmina.

Suicidprevention i Storuman utvärderas

Pressmeddelanden   •   Feb 04, 2020 13:15 CET

Under två dagar, 5–6 februari, kommer Region Västerbottens, Polismyndighetens och Storumans kommuns omfattade samarbetet för att förebygga suicid att granskas med hjälp av scenarioövningar. Det är första gången en sådan utvärderingen görs i glesbygd.

​Västerbottningarna är nöjda med primärvården

​Västerbottningarna är nöjda med primärvården

Pressmeddelanden   •   Feb 04, 2020 10:51 CET

Under 2019 genomfördes en nationell patientenkät som undersöker patienternas upplevelse av sitt senaste läkarbesök i primärvården. I Region Västerbotten har åtta av tio tillfrågade ett positivt helhetsintryck av vården.

Lex Maria: Bestående problem efter överfull urinblåsa

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2020 14:00 CET

En patient lades in på sjukhus efter en stroke. Tidigt under vårdförloppet upplevde patienten själv att hen hade svårt att tömma blåsan.

Lex Maria: Fördröjd handläggning vid svår anorexi

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2020 11:00 CET

​En ung patient sökte med sina föräldrar vård för ätstörningsproblem.

TK Botnia är årets Tjänsteföretag i Skellefteå

TK Botnia är årets Tjänsteföretag i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2020 19:40 CET

Region Västerbotten delade ut priset Årets tjänsteföretag till TK Botnia under fredagskvällen vid Alvargalan i Skellefteå.

​Allmäntandläkare med forskningsuppdrag sökes

​Allmäntandläkare med forskningsuppdrag sökes

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2020 11:20 CET

För att öka kvalitetsarbetet och forskningsaktiviteten i allmäntandvården söker nu Folktandvården Västerbotten efter allmäntandläkare med forskningsinriktning.

Fyra län går samman i Stockholmskontor

Fyra län går samman i Stockholmskontor

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2020 08:00 CET

De fyra nordligaste länen går nu samman i North Sweden Stockholm Office, det kontor som grundats av Region Västerbotten i Stockholm för att bedriva påverkan mot nationell nivå.

​Nu ska vård på distans ges från Spanien

​Nu ska vård på distans ges från Spanien

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2020 13:00 CET

Projektet Västerbotten utan gränser, en ny modell inom digital hälso- och sjukvård i Region Västerbotten, går nu in i en ny fas. Nu påbörjas ett samarbete med läkare från Spanien och Skellefteå kommun. – En läkare ska på distans vara Region Västerbottens läkarstöd vid ett korttidsboende i Skellefteå, säger överläkare Virginia Zazo, en av projektledarna.