Följ Region Västerbotten

Taggar

Covid-19 | coronavirus

Hälsa

vård

Vitbok

Vitbok

Dokument   •   2021-02-26 14:08 CET

Region Västerbotten lanserar på söndag den 28 februari, på sällsynta sjukdomars dag, en vitbok som lyfter regionens idéer och ambitioner kring att göra nya läkemedelsbehandlingar tillgängliga i Sverige – från forskning till patient.

Rekommendationer i Västerbotten

Rekommendationer i Västerbotten

Dokument   •   2021-02-23 11:07 CET

Beslut om rekommendation för personer som bor och vistas i Region Västerbottens län, upprättad 2021-02-21

Rekommendationer i Västerbotten

Rekommendationer i Västerbotten

Dokument   •   2021-02-22 14:10 CET

Forskningsprojekt Visare Norr 2021

Forskningsprojekt Visare Norr 2021

Dokument   •   2020-12-02 12:00 CET

Följande projekt tilldelas medel från norra sjukvårdsregionen 2021.

Skärpta råd för dig i Västerbotten

Skärpta råd för dig i Västerbotten

Dokument   •   2020-11-10 15:03 CET

Skellefteå lasarett, byggnad 110

Skellefteå lasarett, byggnad 110

Dokument   •   2020-09-23 07:58 CEST

Region Västerbotten kommer att anpassa politiska sammanträden och antalet fysiskt medverkande i fullmäktige och nämnder för att minimera smittspridningen av coronaviruset. Under veckan beslutade politiken om ett antal mötesrestriktioner som gäller löpande till ett nytt beslut fattas.

Topplista fiber

Dokument   •   2020-03-27 08:36 CET

Mer om Peter Stridsberg

Mer om Peter Stridsberg

Dokument   •   2020-03-05 08:00 CET

Program för sällsynta dagen i Umeå 21/2 2020

Riksförbundet för sällsynta diagnoser anordnar en halvdagskonferens om sällsynta hälsotillstånd, tillsammans med Centrum för sällsynta diagnoser Norr, CSD Norr, för att belysa och uppmärksamma de utmaningar och brist på kunskap som personer med en sällsynt diagnos ofta möter i sin vardag och i kontakt med olika aktörer i samhället.

Kulturpolitisk position Kultur i Norr

Kulturpolitisk position Kultur i Norr

Dokument   •   2020-02-06 14:03 CET

Program Omställning för tillväxt

Program Omställning för tillväxt

Dokument   •   2020-01-13 14:01 CET

Program för konferensen Omställning för tillväxt i Skellefteå 14-01-20.

Strategi för samisk hälsa

Strategi för samisk hälsa

Dokument   •   2019-12-19 12:00 CET

Strategin sträcker sig från 2020 till 2030 med en vision om en god och jämlik hälsa och en vård på lika villkor för Sveriges samiska befolkning.

Verksamhetens utvärdering av sommaren 2019

Verksamhetens utvärdering av sommaren 2019

Dokument   •   2019-09-20 14:02 CEST

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, slutenvård och primärvård, Region Västerbotten

Regiondirektörens förslag till plan för omställning för en hållbar ekonomi
Beskrivning och skiss ny organisation hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Västerbotten
Beviljade ansökningar Visare Norr 2019

Beviljade ansökningar Visare Norr 2019

Dokument   •   2018-12-05 12:06 CET

Program IFG

Program IFG

Dokument   •   2018-11-19 11:59 CET

Fakta om webbserien Nästan allt om sex i Sverige

Bakgrund och information om webbserien Nästan allt om sex i Sverige.