Gå direkt till innehåll

Pressinbjudan: Seminarium om utveckling av vård och omsorg för personer med psykiska funktionshinder

Tid 26 September 2008 10:00 – 16:00

Plats Medlefors Folkhögskola, Medleforsvägen 2, Skellefteå

På uppdrag av landstingsstyrelsen och i samråd med länets kommuner genomförs en översyn av vård- och omsorgsinsatserna till personer med psykiska funktionshinder. Syftet är att belysa hur personer med psykiska funktionshinder får sina behov av vård-, omsorgs- och andra stödinsatser tillgodosedda. Insatserna ska anpassas efter personens behov och samordnas mellan huvudmännen. Arbetet bedrivs i en organisation med representanter för landstinget och vissa av kommunerna i länet. I en första etapp bereds förslag till en för landstinget och kommunerna gemensam målbild för vården och omsorgen för personer med psykiska funktionshinder. I efterföljande etapper görs en länstäckande inventering, vilken i sin tur ger underlag till förslag om åtgärder för att bättre tillgodose behoven av vård och omsorg. Samråd med berörda intressenter under utredningsarbetet liksom förankring av åtgärdsförslag är nödvändiga och planeras kunna ske vid bl a särskilda arbetsseminarier. Datum: fredagen den 26 september, kl 10.00-16.00 Plats: Medlefors Folkhögskola, Medleforsvägen 2, Skellefteå Program bifogas. Välkommen! Mer information lämnas av: Mikael Sandlund, univ lektor och överläkare, forskning och undervisning, psykiatriska kliniken Norrlands universitetssjukhus, 090-785 64 95, 070-517 53 79 Olle Enfält, överläkare, öppenvård beroendepsyk, psykiatriska kliniken Norrlands universitetssjukhus, 090-785 65 28, 070-397 44 89

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Relaterat innehåll

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige