Gå direkt till innehåll
Färre cancerfall i en tobaksfri värld

Nyhet -

Färre cancerfall i en tobaksfri värld

– Tobaksförebyggande arbete är otroligt viktigt i kampen mot cancer. Vi har kommit långt i Norden men kan inte sluta nu. Nästa steg är en nollvision, säger Anne Lise Ryel, generalsekreterare i den norska Cancerfonden.

Tillsammans med de andra generalsekreterarna för Nordens Cancerfonder gästar hon Umeå under LUFT-konferensen. De kommer dels för konferensen och dels för att dela kunskap och erfarenheter med Nicola Roxon, Australiens före detta hälsominister.

– Nicola Roxon har gjort ett fantastiskt jobb med tobaksprevention generellt och dessutom infört neutrala tobaksförpackningar i Australien. Det är viktigt att någon går först och visar vägen. Hennes arbete inspirerar oss alla att jobba vidare, säger Anne Lise Ryel.

Tobaksbruk är den enskilt viktigaste orsaken till cancer och orsakar ofantligt mycket lidande. Tobaken ligger bakom cirka 20 cancerformer och cirka 22 procent av alla dödsfall i cancer i världen. Tobaksförebyggande arbete är dessutom en viktig fråga för att minska sociala hälsoskillnader.

Ett steg i taget
I linje med den internationella tobakskonventionen, har de nordiska länderna likt nästan alla andra länder i världen, förbundit sig att bland annat öka kostnaderna för tobak, förbjuda tobaksreklam och sponsring. Men tobaksindustrin är stark och arbetet går långsamt i ett internationellt perspektiv.

– I Norge är tiden mogen för att införa neutrala tobaksförpackningar. I Norden i stort, som kommit långt med tobaksprevention, är det klokt att arbeta för ett slutdatum för tobaksbruk – en nollvision, anser Anne Lise Ryel.

 

Om Cancerfonden
Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att fler ska överleva och färre ska drabbas av sjukdomen. För att nå dit arbetar man med forskningsfinansiering, opinionsbildning och kunskapsspridning.

Cancerfonden är en ideell fristående insamlingsorganisation utan statligt stöd och den enskilt största finansiären av svensk cancerforskning. Sedan 2003 genomför man den årliga kampanjen Rosa bandet.


Ämnen

Regioner

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Relaterat innehåll

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige