Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Förbättringsarbete ger kortare väntetid på akuten

Förr kunde ett akutbesök innebära långa väntetider för patienterna och hög arbetsbelastning för de anställda. Så är det inte nu längre. Efter att akutmottagningen på Norrlands universitetssjukhus införde lean som en arbetsmetod, gick det att hitta ett effektivt sätt att arbeta på.

För fem år sedan upplevde många på akutmottagningen en situation med långa väntetider, patienterna var kvar på akuten i flera timmar och arbetssituationen var väldigt stressig. För att hantera detta problem började man 2009 arbeta enligt lean för att kunna hitta de delar som försvårade det dagliga arbetet.

Akutmottagningen har främst använt sig av fyra perspektiv; kvalitet, ledtider(den tid det tar för en process att startas till att den avslutas), arbetsmiljö och produktion med daglig styrning som metod. Daglig styrning innebär korta avstämningar varje dag där personalen går igenom och undersöker gårdagens händelser. Detta görs för att kunna korrigera eventuella brister omgående, antingen att det görs redan samma dag eller på längre sikt.

– Lean har blivit ett verktyg för att lyfta bort onödiga moment ur systemet. Vi har blivit medvetna om att det stora påverkar det lilla och det lilla påverkar det stora, berättar Erik Lundquist, vårdutvecklare på akutmottagningen.

När akutmottagningen började arbeta med lean, var en av metoderna att skriva ner patientens väg genom akutmottagningen på post-it lappar för att få en bra bild över de delar som tog upp överflödig tid. Förutom det köptes en whiteboardtavla in för att hålla koll på när patienten skrevs in, prover togs, remisser skickades. Genom att studera arbetet på detaljnivå, har det underlättats både för patienter och för personal.

– Det här känns inte Lean!, det är ett citat som jag ofta brukar höra från personalen om onödor som vi behöver plocka bort. Det kan gälla alltifrån att sopkorgarna är för små till att våra arbetsmoment tar upp för mycket tid, säger Erik Lundquist.

För patienterna har förbättringsarbetet, förutom kortare väntetider, inneburit snabbare svar på sina frågor och tydligare information. Mer bestämda rutiner för de anställda har gjort att de har kunnat ta snabbare beslut och dubbelarbetet har minskat betydligt.

Rätt vård i rätt tid har inneburit att cirka 90 % av patienterna är igenom akutmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus på 4 timmar eller mindre.


Ämnen

Regioner

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Relaterat innehåll

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige