Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Folkomröstningsfrågan går vidare till fullmäktige

Idag, söndag, avgjordes den rådgivande folkomröstningen om vården i Västerbottens län. Det preliminära resultatet visar att Ja fått flest röster. Det är nu upp till landstingsfullmäktige att fatta beslut om åtgärder och prioriteringar.

60 262 av 207 696 röstberättigade västerbottningar röstade. Den slutgiltiga sammanräkningen av rösterna påbörjas onsdag 11 september. Det preliminära resultatet visar dock att 53 305 har röstat Ja och 4 422 har röstat Nej på frågan:

Som en del i att nå balans i ekonomin beslutade landstinget 2011 att minska antalet vårdplatser i Dorotea och ersätta den stationerade ambulansen i Åsele med en akutbil.

Vill du ge Västerbottens läns landsting i uppdrag att utforma ett åtgärdspaket för hela länet som innebär att Dorotea får vårdplatser med läkarjourkedja som 2011 och att Åsele får en stationerad ambulans?

Fullmäktige fattar beslut

Resultatet från folkomröstningen är endast rådgivande. Den slutgiltiga beslutanderätten ligger hos fullmäktige, vilket innebär att det är landstingsfullmäktige som genom majoritetsbeslut bestämmer om man ska följa omröstningsresultatet eller inte samt eventuella åtgärder och prioriteringar.

Frågan går nu vidare till landstingsfullmäktige i november då också landstingsplanen samt budget för 2014 behandlas.

– En folkomröstning som den här har inga vinnare, säger Peter Olofsson (S), landstingsstyrelsens ordförande, och fortsätter:

– Det blev ett lågt valdeltagande och väljarna har haft flera ja-alternativ att ta ställning till, vilket gör det svårt att veta vilket av dem de har röstat för. Vi kan i alla fall inte nu tolka det här som ett tydligt budskap för att riva upp beslutet, utan vi ska fortsätta arbeta för samverkan mellan kommun och landsting.

– Det går inte att tolka valutfallet på något annat sätt än att länets medborgare vill ha jämlik, trygg och rättvis sjukvård i hela länet. Nu blir det upp till den politiska majoriteten att ompröva sin sjukvårdspolitik i kommande budgetförslag, säger Nicklas Sandström (M) oppositionsråd.

För mer information om bakgrunden till och resultat av folkomröstningen, se www.vll.se/folkomrostning

För mer information, kontakta:
Peter Olofsson (S), landstingsstyrelsens ordförande, telefon 090-785 73 35, 070-250 05 41 Nicklas Sandström (M), oppositionsråd, telefon 090-785 73 36, 070-254 45 15

Ämnen

Regioner

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige