Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Kortare köer för framfallsoperation

För ett år sedan var kötiden för framfallsoperationer åtta månader. Sedan maj 2015 när Lycksele lasarett tog över alla operationer har kön i det närmaste halverats.

Bakgrunden till lokaliseringen i Lycksele är bland annat de långa köerna i Umeå, där kvinnor med framfall de senaste åren varit lågprioriterade i jämförelse med kvinnliga cancerpatienter.

– Väntetiden för en operation var väldigt lång och inte i närheten av vårdgarantin på tre månader. Beslutet att flytta verksamheten till Lycksele togs av landstingsledningen för att alla i länet ska få jämlik vård, förklarar Ann Sundström, barnmorska vid Lycksele lasarett och samordnare för prolapsverksamheten.

Hoppas få bort kön

I maj 2015 tog Lycksele lasarett över undersökning, bedömning och operation av framfall och i september opererades den första patienten.

– I augusti hade den som väntat längst gjort det i åtta månader, i dag är vi nere på fyra, säger Ann Sundström. Men vi hoppas naturligtvis på att komma ikapp och få bort köerna.

Vid Lycksele lasarett finns två gynekologer som kan operera framfall, Evangelina Morati och Erik Bjurulf, och de åker varannan vecka till Umeå för att bedöma patienter. Kvinnor från inlandet kommer till Lycksele lasarett för bedömning och för alla kvinnor planeras ett dagkirurgiskt ingrepp in i Lycksele.

Påverkar livskvaliteten

För inlandskvinnorna har det betytt en något längre väntetid än tidigare och kvinnorna från Umeå måste åka till Lycksele för att opereras. Men köerna för alla framfallsoperationer i Västerbotten har kortats generellt.

– Att gå länge med framfall påverkar livskvaliteten och att köerna minskar är viktigt, säger Ann Sundström.

Bilden: Evangelina Morati, verksamhetschef vid kvinnokliniken i Lycksele, och Ann Sundström arbetar båda med prolapsverksamheten.

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige