Gå direkt till innehåll
Nytt diagnostiskt centrum öppnar på Lycksele lasarett.
Nytt diagnostiskt centrum öppnar på Lycksele lasarett.

Nyhet -

Nytt diagnostiskt centrum ska ge kortare väntetider i cancervården

Måndag den 26 september öppnar Diagnostiskt centrum i Lycksele – en ny verksamhet vid medicin-rehabiliteringskliniken som ska effektivisera utredningen av symptom som kan bero på cancer.

Diagnostiskt centrum ska genomföra snabba och effektiva utredningar av patienter från hela länet som har symptom som tyder på allvarlig sjukdom, men där utredning vid hälsocentral inte lett fram till en diagnos. Syftet med centret är att så snabbt som möjligt hitta de patienter som har cancer och erbjuda dem den behandling och det omhändertagande som krävs.

– Att dessa patienter får komma snabbt till undersökning och behandling förväntas inte leda till att väntetiderna kommer att öka för övriga patienter, förklarar Magnus Rydvall, distriktsläkare, Västerbottens läns landsting.

De patienter som inte har cancer men fortfarande behöver behandling ska få hjälp att komma rätt i vården. Det gör att även andra allvarliga sjukdomar än cancer kan upptäckas och behandlas snabbare.

Effektivare för patienter och vårdgivare
Patienter som remitteras till Diagnostiskt centrum får ett snabbt omhändertagande och kallas inom 3–4 dagar till undersökning vid Lycksele Lasarett.

Patienter kommer inte själva att kunna söka vård vid Diagnostiskt centrum via så kallad egen vårdbegäran utan remitteras via hälsocentraler/sjukstugor.

Framgångsrikt arbetssätt
På Diagnostiskt centrum får patienten genomgå en omfattande undersökning och erbjuds att träffa en av klinikens läkare samma dag. Läkaren går igenom resultatet av de genomförda undersökningarna tillsammans med patienten och bestämmer hur de ska gå vidare med utredning och behandling och vilken uppföljning som behövs.

Danmark har sedan många år tillbaka använt sig av standardiserade utredningar av detta slag vid cancerlinkande symptom. Det är ett framgångsrikt arbetssätt som även har prövats på några sjukhus i Sverige. Utvärderingar visar att ungefär 20 procent av de patienter som remitteras har någon form av cancersjukdom.

– Allt som allt är det här ett bättre sätt att organisera oss i vården. Det är till fördel för patienterna om man har tecken på allvarlig sjukdom, men vid en vanlig rutinutredning via hälsocentral inte kommer till diagnos. Vi i primärvården kommer också att känna ett stöd i att vi vet att vi kan remittera till Diagnostiskt centrum, som har större resurser i frågan, säger Magnus Rydvall.

Valet av sjukhus
Tidigare erfarenheter från bland annat Danmark visar att när det gäller denna patientgrupp så är det är lättare att ha en sammanhållen utredning på ett mindre sjukhus.

– Lycksele lasarett har ett väl genomarbetat samarbete mellan röntgen och kirurgkliniken, vilket leder till korta beslutsvägar och snabba handläggningstider. Det är en av anledningarna till att centret hamnade där, berättar Peter Thorén, överläkare och verksamhetschef, medicin-rehabiliteringskliniken, Lycksele lasarett.

Bättre cancervård i hela landet
Centret är en del av en nationell satsning för kortare väntetider i cancervården som pågår 2015–2018. Metoden kallas Standardiserade Vårdförlopp (SVF) och handlar om att utforma rutiner och arbetssätt för att utreda olika typer av misstänkt cancer på ett mer standardiserat sätt.

– Patienterna får ett snabbt och standardiserat omhändertagande redan i primärvården och vid fortsatt oklar diagnos skickas de till Diagnostiskt centrum för vidare utredning, säger Peter Thorén, överläkare och verksamhetschef på medicin-rehabiliteringsklinikeni Lycksele.

På Diagnostiskt centrum kommer det att arbeta specialistläkare inom internmedicin, koordinatorer och kontaktsjuksköterskor.

Till en början kommer centret att ha en testperiod på sex månader, men går allt bra kommer det att bli en permanent del av Lycksele lasarett.

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige