Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Samarbete förbättrar vården för patienter med rektalcancer

Många specialiteter och verksamheter måste vara synkroniserade för att ge rätt vård i rätt tid till rätt patient, i det här fallet de som drabbats av rektalcancer.

Sedan många år jobbar man i hela norra sjukvårdsregionen med ständiga förbättringar och överenskomna riktlinjer utifrån kvalitet och ledtider. Bättre kommunikation och dialog kring vård och behandling, såväl inom som mellan olika specialiteter förbättrar patientens prognos och resa genom vården. Den multidisciplinära ronden (MDT) utgör navet i denna verksamhet.

Redan i början av 2000-talet började man på Kirurgcentrum vid Norrlands universitetssjukhus arbetet med att förbättra flödet för patienter som genomgår kolorektal kirurgi genom så kallad multimodal rehabilitering. Detta arbete pågår fortlöpande, numera under samlingsnamnet
ERAS (Enhanced Recovery After Surgery). Detta koncept är idag en av grundpelarna i modern kirurgi och innebär minskade komplikationer och kortare vårdtider.

Medarbetarna ser fördelar som tydligare rutiner, bättre kommunikation, minskat dubbelarbete, mer välgrundade beslut och mindre väntan.

För patienterna har det förbättrade regionala cancerflödet dessutom lett till mindre väntan på beslut och behandling. Patienterna känner sig numera bättre informerade om sin situation och mer delaktiga i vård och behandling. En förutsättning för detta är en väl fungerande kontaktsjuksköterska.


Ämnen

Regioner

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Relaterat innehåll

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige