Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Sammanhållen vård och omsorg skapar trygghet för äldre

En befolkning som lever allt längre ställer nya och högre krav på vården. Med målet att öka tryggheten för de äldre och dess närstående, samt att minska antalet onödiga sjukhusvistelser har man hittat former för samarbete mellan landsting och kommuner.

I en verklighet av lagar och bestämmelser, olika kulturer och förväntningar, olika dokumentationssystem och många olika yrkesgrupper, har arbetet inneburit många utmaningar.

Genom ett projekt har landstinget och Umeå kommun tillsammans utvecklat en modell för att tidigt identifiera äldre med behov av vård och omsorg, och skapa trygghet bland dem. Hälsocentraler, hemtjänst, hemsjukvård och slutenvård har testat många olika förslag för att hitta goda former för samarbete.

Backens hälsocentral har varit pilotenhet inom primärvården och allt arbete har gjorts i den befintliga verksamheten. Personal från hälsocentralen och den kommunala hemtjänsten har arbetat tillsammans med projektledare från landsting och kommun och utvecklat arbetsmodellen ”Trygg och säker hemma” för äldre i området som bor hemma men behöver stöd.

– De äldre är positiva till att få hjälp och vi inom vården får en klar bild av hur de har det och ett bättre utgångsläge för den framtida omsorgen, säger Katarina Wikander, distriktssköterska vid Backens hälsocentral.

Några hälsocentralsområden i länet har varit piloter och arbetat med modellen under en period. Processen är strukturerad och standardiserad, utan att förlora fokus från de äldres individuella behov och önskemål. Önskemålet är nu att införa modellen i hela länet.

Arbetssättet är en investering i kvalitet och tid, för individen, för distriktssköterskan och för personalen inom hemtjänsten och gör att resurserna kan styras efter behov mer effektivt.

En annan arbetsprocess som utvecklats parallellt är ”Trygg och säker utskrivning från sjukhus”. Det är en strukturerad modell för utskrivning som fokuserar på patienter med risk för återinskrivning. Fem slutenvårdsavdelningar inom landstinget har varit piloter och arbetat enligt modellen sedan 2013. Patienter, anhöriga och personal från alla inblandade verksamheter är nöjda med resultaten.

– Arbetet har höjt kvaliteten på utskrivningarna och det innebär en större trygghet, både för patienterna och för personalen. Vi tittar på flödena och kan hitta förbättringsområden, säger Katrin Näslund, biträdande avdelningschef på MAVA/Endokrin vid Norrlands universitetssjukhus.

Arbetet är viktiga länkar i vårdkedjan Sammanhållen vård och omsorg för äldre.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Relaterat innehåll

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige