Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Snabbt och patientsäkert favoritstöd

Under 2012 skrevs nära 2 miljoner recept ut i Västerbotten. Med centrala receptfavoriter kan färdigskrivna recept minska recepthanteringen med tusentals läkartimmar.

Jan Columbus, till vardags ST- läkare vid Mariehems hälsocentral, har som förbättringsprojekt i sin specialisttjänstgöring arbetat med att införa detta system.

– Vi har som läkare länge haft möjligheten att lägga in egna receptfavoriter, berättar Jan Columbus. Principen är att man kan spara ett recept som används ofta för att slippa skriva om det varje gång. En del har använt funktionen flitigt, men många har inte ens känt till att möjligheten funnits.

Med samma grund

– Men att lägga upp personliga receptfavoriter kräver att alla läkare var för sig lägger ner det arbetet. Dessutom byts läkemedel ofta ut, vilket kan vara svårt att hålla reda på.

Med centrala receptfavoriter för öppenvården läggs favoriterna in centralt och har alla sin grund i de terapirekommendationer som landstinget tagit fram.

– Det betyder att patienten alltid får kvalitetsäkra recept baserade på de senaste rönen, förklarar Jan Columbus

Når alla snabbt

Jan Columbus inledde sitt arbete vid årsskiftet med att skriva in ett hundratal av de mest användbara och vanligaste recepten. Målet är att täcka in hela boken Terapirekommendationer på närmare 400 recept.

Med det nya stödet kan man antingen söka på preparat eller diagnos, en oerhörd fördel både för rutinerade läkare och för nya som kanske inte känner till de lokala rekommendationerna.

– Blir det en ändring i ett recept så sköts ändringarna från Läkemedelscentrum och når alla användare automatiskt och samtidigt, det är en stor styrka, säger Jan Columbus.

De som arbetat med favoriterna är, förutom Jan Columbus, också två medarbetare vid Läkemedelscentrum; Bo Sundqvist och Magdalena Pettersson.

Sparar många timmar

– Ett vanligt recept tar minst 45 sekunder att skriva, räknat med alla delsteg, säger Jan Columbus. Ett förhållandevis tidsödande moment, som tar både tid och fokus från patientmötet.

– Med hjälp av centrala receptfavoriter tar det bara fem sekunder, säger Jan Columbus. Det kan tyckas som små tidsvinster, men räknat på varje distriktsläkare inom landstinget över ett helt år kan tidsvinsten bli nästan 6 000 läkartimmar i slutändan.

– Det innebär mindre tid framför datorn och mer tid för patienten.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige