Gå direkt till innehåll
Illustration: Umeå universitet
Illustration: Umeå universitet

Nyhet -

Stor undersökning av covid-19 på campus i Umeå

Region Västerbotten och Umeå universitet har fått i uppdrag av Folkhälsomyndigheten att utföra den största prevalensundersökningen av aktiv covid-19-infektion som hittills utförts i Sverige. Målsättningen är att erbjuda 20 000 studenter och medarbetare provtagning på campus i Umeå under vecka 36 och 37.

Huvudsyftet med prevalensundersökningen är att undersöka vilken inverkan en återgång till campusbaserad verksamhet får under pågående pandemi. Umeå universitet är särskilt intressant att undersöka eftersom Västerbotten och Umeå har varit relativt förskonade från smitta, och för att universitetet är riksrekryterande med en majoritet av inresande studenter.

– Resultaten blir mycket värdefulla även för andra universitet, både svenska och internationella, säger Anders Johansson, forskare i infektionssjukdomar vid Umeå universitet, och hygienöverläkare vid Region Västerbotten, som är projektledare för undersökningen i Umeå.

Alla studenter och medarbetare vid Umeå universitet och SLU som är på plats i Umeå erbjuds att utföra egenprovtagning. Det är kostnadsfritt att delta, och personer som medverkar får veta om de har viruset och behöver genomgå smittspårning, något som kan förhindra att fler smittas.

– Terminsstart innebär en ökad risk för smittspridning då fler människor än vanligt samlas och rör sig i samhället. Det vi gör nu kan påverka smittspridningen i Umeåområdet och Västerbotten många veckor framåt. Testning och smittspårning har visat sig vara effektiva verktyg i arbetet för att förhindra spridning av covid-19, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare vid Region Västerbotten som ingår i projektgruppen.

Efter en vecka uppmanas alla deltagare att göra en ny provtagning.

– Då kan man studera om man har dämpat spridningen tillräckligt, säger Anders Johansson.

Projektet kallas Proaktiv testning för covid-19 vid campus Umeå och ingår i ett nationellt uppdrag om prevalensundersökningar av covid-19 som Folkhälsomyndigheten driver. Det praktiska arbetet med att lämna ut material för egenprovtagning och samla in prover genomförs av Försvarsmakten. Detta genomförs inom ramen för operation Gloria, som är en civil-militär smittskyddsoperation som leds av Folkhälsomyndigheten och stöds av Försvarsmakten. Uppdraget i Umeå kallas Gloria 8 och undersökningen i Umeå kommer vara den största som hittills genomförts.

Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet, är mycket positivt till att Folkhälsomyndigheten väljer att genomföra tvärsnittsprovtagningen vid campus.

– Med tanke på den relativt låga smittspridning vi ser i Västerbotten och det faktum att vi är ett riksrekryterande universitet med en majoritet av inresande studenter, så är det värdefullt att vi kan bidra med en kunskapsuppbyggnad om vilken inverkan en återgång till campusbaserad verksamhet får, säger han. 

Läs mer om studien på Umeå universitets webbplats

Umeå universitets pressrum

Mer information

Anders Johansson
forskare i infektionssjukdomar vid Umeå universitet, och hygienöverläkare vid Region Västerbotten
anders.f.johansson@umu.se
090-785 17 32, 070-359 08 30

Stephan Stenmark
smittskyddsläkare vid Region Västerbotten
stephan.stenmark@regionvasterbotten.se
090-785 14 00, 070-969 51 40

Hans Adolfsson
rektor, Umeå universitet
rektor@umu.se
090-786 53 50

Presskontakt
Anja Knutsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
anja.hansen.knutsson@regionvasterbotten.se
070-685 72 33

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige