Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Telemedicin ger ökad delaktighet

I Västerbottens län, där de geografiska avstånden är stora, är möjligheten att erbjuda vård på distans enormt värdefull. Patienterna kan koppla upp sig via videolänk, antingen på hälsocentralen eller i sitt hem, och prata direkt med sin läkare eller annan sjukvårdspersonal. Detta spar både tid och eventuell oro för patienten då diagnoser och svar kan lämnas på en gång.

På rehabenheten för hand- och plastikkirurgi vid Norrlands universitetssjukhus upptäckte de att många patienter som kom till dem via primärvården, inte hade behövt resa till Umeå utan hade kunnat behandlas från hemorten.

Genom att ta reda på vilka patienter som kan få behandling på detta sätt, kan den tid som tidigare lades på att resa istället ägnas åt rehabilitering och tillfrisknande.

Vissa patienter hade tidigare så långt som 50 mil enkel väg att resa, vilket förutom att ta mycket tid även kan kännas tröttsamt. Genom att erbjuda vård på distans sparades under 2013 sammanlagt 8 987 mil in på resväg. För många av patienterna innebär det dessutom att de kan spendera mer tid med sina familjer och på jobbet.

De patienter som får vård på distans blir mer aktiva och delaktiga i sin vård och sitt tillfriskande. Det är till exempel också möjligt att själv kontrollera sitt blodtryck och efter inrådan av läkare få sin medicinering justerad.

– Att arbeta enligt lean är att arbeta med sunt förnuft. Patienten kan ju sin egen hälsa bäst och vi tror på att låta patienterna aktivt delta i sin behandling. Patientdelaktighet är av stor betydelse för att nå vår vision; att år 2020 ska Västerbotten ha världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning, säger Ola Knutsson, memeolog.

Även medarbetare inom primärvården får större kunskap och mer delaktighet i behandlingen, då de kan sitta med vid ett videosamtal mellan patient och specialist.

– Det går att se klara fördelar för de anställda i och med att kunskapen sprids både lokalt och regionalt, menar Ola Knutsson.

Uppföljning har visat att patienter som har behandlats på distans är lika nöjda med det digitala besöket som vid ett traditionellt.

Telemedicin är väl förankrat i landstinget och ett område som fortsätter utvecklas. Idag finns det sammanlagt 200 videokonferensutrustningar och 900 webbkameror på länets hälsocentraler, sjukstugor, sjukhus och landstingshus.

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Relaterat innehåll

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige