Gå direkt till innehåll
Telemedicinska projekt över gränserna

Nyhet -

Telemedicinska projekt över gränserna

Avdelningschef Anette Andersson och sjuksköterska Miriam Mardones vid dialysavdelningen i Lycksele är nöjda med den telemedicinska lösningen.

Arbetet med telemedicinska lösningar i EU:s norra periferi går in i en klinisk fas och nu införs tio internationella projekt praktiskt i norra Skottland, västra Irland, Nordirland, Nordnorge, norra Finland och Västerbotten. Fyra av dessa finns inom Västerbottens läns landsting.

Ett av totalt tio telemedicinska arbetssätt i det internationella projektet ITTS, Implementing Transnational Telemedicine Solutions är det videostöd som dialysavdelningarna vid de tre sjukhusen i Västerbotten använder sig av. Och för både personal och patienter i Lycksele har stödet betytt mycket.

– För oss är det väldigt användbart, vi kan flytta utrustningen nära patienterna, vi får lättare kontakt med läkare i Umeå och personalen kommer åt utbildningar i Umeå, säger avdelningschef Anette Andersson.

Telemedicin ger svar
EU-projektet inleddes i september 2011 och avslutas i januari 2014. De sex länderna som deltar har ett nära samarbete och i september hålls en internationell konferens i Umeå. Projektledare Käte Alrutz, som även arbetar som vårdutvecklare, förklarar bakgrunden.

– Projektet i EU:s norra periferi har speciella mål som ska uppnås och som handlar om transport-, miljö- och glesbygdsproblematik Ökad användning av telemedicin är en lösning som minskar dessa problem, berättar hon. Det finns både internationella och nationella studier om vård på distans som visar på att telemedicin sparar resurser och ger god vårdkvalitet.

Samtliga länder bidrar med ett eller flera lyckade telemedicinprojekt, totalt tio stycken. Västerbottens läns landsting har valt att ta hem fyra projekt och Västerbottens bidrag till de andra länderna är logopedi på distans som är ett väl etablerat arbetssätt.

Mellan februari och april hade de tio projekten sin kliniska start och målet är att alla ska ta del av varandras erfarenheter samt utvärdera hur projekten gått att införa i de olika länderna

Projekt bland personal
I Västerbotten ingår, förutom videostödet på dialysen, också logopedi via video, sjukgymnastik i grupp samt egenmätning av INR-värde och blodtryck.

– Sammantaget är ITTS ett ”golvprojekt” där personalens arbete med införande och utvärdering är en grundförutsättning för ett lyckat resultat, förklarar Käte Alrutz.

– Vi har dessutom skapat en medborgarpanel med representanter från berörda patientföreningar och dessa fungerar som referensgrupp för vårt projekt. Från gruppen har vi fått idéer, tankar och förslag på allt ifrån patientavgifter till telemedicin i stort.

Hemrehabilitering på distans
Genom projektet vid Rehabiliteringsmedicinskt centrum, inför enhetens sjukgymnaster gruppträning för smärtpatienter. Patienterna lånar hem videoutrustning under behandlingstiden, 4-6 veckor, och deltar i träningen från sitt hem.

– Många patienter har inte möjlighet att åka till Umeå flera gånger i veckan och därför ska vi se hur det går att instruera en grupp som är utspridd i länet och om det är ett bra arbetssätt, förklarar Käte Alrutz. Vi tror på detta projekt utifrån de positiva erfarenheter vi har med oss från tidigare projekt inom rehabilitering via videoteknik.

Mäter själva
Det tredje projektet genomförs vid hälsocentralerna i Malå, Sorsele samt Storuman och möjliggör för multisjuka och andra patienter att kunna ta sina ordinerade prover när det passar dem själva vid ”drop-in” tider. Man hoppas även kunna minska resandet för distriktssköterskorna.

– Vi använder den så kallade Checkup-tekniken där patienterna efter instruktion själva kan mäta sitt blodtryck eller sitt INR-värde. Tekniken innebär att provet analyseras direkt, svaret går till journalen och eventuell ändring av medicinering kan ske snabbare.

– På så sätt sparar vi inte bara personaltid utan även transportkostnader för prover till sjukhuslabbet. Nyligen fick professor Kurt Boman i Skellefteå det nationella Vitalispriset för sitt arbete med utvecklingen av detta arbetssätt, säger Käte Alrutz.

Stora vinster
Det fjärde projektet i Västerbotten har pågått under flera år och handlar om att logopeder via videolänk i realtid möter och behandlar patienter. Arbetsmodellen utvecklas nu genom att ta in nya patientgrupper, såsom barn med svåra talproblem och tumörpatienter vid Öron- näs- och halskliniken.

Käte Alrutz ser stora vinster med de fyra projekten för Västerbottens läns landsting.

Positiv till teknik
– Detta är en stor satsning på framtida teknik och Västerbottens läns landsting ska vara stolta att ha personal som är villiga att ta till sig ny teknik och införa något nytt, säger hon.

– För även om vi har stött på både större och mindre problem i arbetet, har alla har varit positiva, ibland kombinerat med en sund skepsis, och bidragit till utvecklingen av vård på distans. En lärdom vi gjort är att implementering tar tid.

Under senare delen av 2013 ska införandet av samtliga delprojekt utvärderas, vilket är det femte och sista arbetspaketet i EU-projektet ITTS.

– Förutom att alla distansbesök och egenmätningar dokumenteras av personalen så går vi ut med en enkät till både personal och patienter, några kommer även att intervjuas, slutar Käte Alrutz.

För mer information kontakta Käte Alrutz, 090-785 14 62

Ämnen

Regioner

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige