Gå direkt till innehåll
Trygghet med systematiserad omvårdnad

Nyhet -

Trygghet med systematiserad omvårdnad

Hur kan vård och omsorg för äldre bli effektivare och tryggare? Med hjälp av hälsocentralen på Backen och de äldre i närområdet söker Umeå kommun och landstinget svaret.
 
– Målet är att skapa en vinst för de äldre, primärvården och kommunens hemtjänst, säger Sarah Lundberg, projektledare i Västerbottens läns landsting.

Genom att utveckla en strukturerad modell för att tidigt hitta äldre med behov av vård och omsorg, ska de äldre också känna sig trygga.

– Med en större kunskap blir det bättre kvalitet i vården, säger Katarina Wikander, distriktssköterska vid Backens hälsocentral i Umeå.

En kort film om sammanhållen vård och omsorg

De flesta är positiva
Katarina Wikander har de senaste ett och ett halvt åren arbetat två dagar per vecka med projektet och har hittills identifierat drygt 70 personer på Backenområdet som bor hemma och behöver stöd.

Hon har besökt alla äldre personer som finns registrerade och om de haft hemtjänst har även en kontaktperson från kommunen varit med.

– De allra flesta har varit mycket positiva till att få hjälp, speciellt när de förstått att vi också tittar på vilka läkemedel de använder, säger hon.

Fyra sätt
Genom projektet Multi 7 Västerbotten, som genomförs med medel från Sveriges kommuner och landsting, har man hittat fyra effektiva sätt att identifiera äldre med behov.

Med hjälp av landstingets uppföljningssystem ser man om någon under de senaste sex månaderna sökt vård tre gånger eller mer. Målgruppen kan också urskiljas genom att upptäcka till exempel fallrisk i hemmet, risk för undernäring eller nytillkommen inkontinens.

– Vi identifierar också de som är inskrivna i hemsjukvård och de som beviljats omvårdsinsatser eller matleveranser, förklarar Petra Henriksson, projektledare inom Umeå kommun.

– Det här är ett bra sätt att få koll på målgruppen, säger Sarah Lundberg.

Besök ger klar bild
Backens hälsocentral har sedan 2011 fungerat som pilotenhet. Personal vid hälsocentralen och från den kommunala hemtjänsten har tillsammans med de båda projektledarna arbetat fram den modell man i dag använder sig av.

Vid det första besöket kommer Katarina Wikander och kontaktpersonen i hemtjänsten, överens med den äldre om vilka åtgärder de behöver. Det kan handla om att gå igenom vilka läkemedel de har, titta på om det behövs hjälpmedel i hemmet för att klara vardagen eller hjälp med att ansöka om ett trygghetslarm.

– Vi får genom besöken en klar bild av hur de har det och ett bättre utgångsläge för den framtida omsorgen, säger Katarina Wikander.

Stort intresse
Under 2013 ska ett antal hälsocentraler i länet börja använda sig av Backens modell.

– Arbetssättet är en investering i kvalitet och tid, för individen, för distriktssköterskan och för personalen inom hemtjänsten. Vi kan mer effektivt styra resurserna efter behov, förklarar Petra Henriksson.

I slutet av 2013 ska projektet avslutas, men tanken är att en fortsättning följer.

– Eftersom metoden inte är organisationsstyrd ska Multi 7 användas även efter att hemsjukvården blir kommunaliserad, säger Petra Henriksson.

– Intresset är också stort i hela landet och det finns en efterfrågan för denna typ av standardiserat arbete, säger Sarah Lundberg.

Text: Jan Alfredsson

Filmfoto: Paulina Holmgren

Ämnen

Regioner

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige