Gå direkt till innehåll
Vårdavdelning på Skellefteå lasarett öppnar igen

Nyhet -

Vårdavdelning på Skellefteå lasarett öppnar igen

Ett intensivt och framgångsrikt rekryteringsarbete har lett till att medicinsk och geriatrisk klinik på Skellefteå lasarett igår öppnade 8 vårdplatser som varit stängda sedan i maj 2014.

I maj 2014, före sommarstängningarna, tvingades medicinsk och geriatrisk klinik på Skellefteå lasarett stänga vårdavdelning 7 till följd av att man förlorat många sjuksköterskor på kort tid.

– Vi har haft samma bekymmer som många andra verksamheter i landet, förklarar Ingela Lundmark, verksamhetschef.

Efter ett intensivt arbete har man nu lyckats rekrytera tillräckligt många sjuksköterskor för att kunna öppna vårdplatserna igen.

– Det har varit stor aktivitet sedan tidigt i höstas. Avdelningschefer har tillsammans med HR-specialister gjort ett fantastiskt arbete, säger Ingela Lundmark.

Man tog direktkontakt med sjuksköterskestudenter och har annonserat upprepade gånger. De sjuksköterskor man rekryterat ingår nu i det nystartade mentorprogrammet där erfarna sjuksköterskor handleder de nyanställda enligt en modell som de själva tagit fram.

– Vi har pratat mycket om situationen på avdelningarna och hur viktigt det är att hålla modet uppe och förmedla framtidstro till både befintlig personal och studenter. Man tappar väldigt mycket när man förlorar duktiga medarbetare. Vi jobbar ständigt med att förbättra arbetsmiljön för att våra anställda ska vilja arbeta och utvecklas på kliniken. Nu känns det mycket bra att öppna avdelning 7 igen. Vi får fler vårdplatser, fler enkelrum och en stabilare situation på alla sätt, säger Ingela Lundmark.

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige