Gå direkt till innehåll
Fotograf Malin Aronsson
Fotograf Malin Aronsson

Pressmeddelande -

1 miljon till kulturföreningar i Västerbotten

Västerbottens kulturföreningar får 1 miljon kronor i stöd under 2022, det fastslogs idag under regionala utvecklingsnämndens möte. Stödet riktas i första hand till verksamheter som arbetar för ökat engagemang och lika villkor för barn och unga att delta i kulturaktivteter.

Beslutet togs av regionstyrelsen i december och frågan har beretts av kulturutskottet.

– Det känns givetvis bra att vi kan göra en extra satsning för kulturföreningar då de haft det tufft de gångna två åren. Det är särskilt viktigt på barn- och ungaområdet, säger Nina Björby, ordförande i kulturutskottet, Region Västerbotten.

En viktig del i kulturplanen 2020-2023
Med bakgrund av pandemins påverkan på Västerbottens kulturföreningars verksamhet blir denna satsning på kulturen ett led i att förebygga negativa folkhälsoeffekter. Föreningslivets viktiga roll i den kulturella infrastrukturen; som arrangörer, som lokala mottagare av ett regionalt kulturutbud, som initiativtagare och genomförare av lokala och regionala kulturaktiviteter, är något som konsekvent betonas i Region Västerbottens kulturplan 2020-2023.

Betydelsefullet ideellt engagemang
Pandemins påverkan på det ideella kulturlivet lyfts också fram i den statliga återstartsutredningen ”Från kris till kraft Återstart för kulturen” där en allvarlig konsekvens av pandemin är att det ideella engagemanget minskat, vilket i sin tur kan påverka människors möjlighet till inkluderande sammanhang och demokratiskt lärande. Den här ekonomiska satsningen är en viktig pusselbit i att skapa förbättrade förutsättningar för kulturföreningar att återstarta sin verksamhet.

– Vi vet ju alla vilket viktigt jobb alla ideellt arbetande personer i länet gör för skapa gemenskap, engagemang och aktiviteter i hela länet. Det kan aldrig nog skattas och är dessutom en viktig del i vår demokrati. Utan allt ideellt engagemang och alla arrangemang skulle länet inte vara det det är idag, säger Nina Björby.

För mer information

Nina Björby
Ordförande kulturutskottet, Region Västerbotten
070-627 49 96, nina.bjorby@regionvasterbotten.se

Joakim Sandberg
Regionkulturchef, Region Västerbotten
073-807 57 90 joakim.sandberg@regionvasterbotten.se,


Presskontakt

Cecilia Lindell
Strateg Externa relationer, Region Västerbotten
070-254 57 37, cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige