Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

100 miljoner till bredbandsutbyggnad i Västerbotten

PTS, Post- och telestyrelsen, har beviljat ca 100 miljoner kronor i bredbandsstöd för utbyggnad av bredband i Västerbotten. Elva kommuner har fått medel och ca 1 300 byggnader kommer att få ett erbjudande om bredbandsanslutning.

– Västerbottens kommuner och bredbandsföreningar fortsätter skapa förutsättningar för att fler ska få en framtidssäker bredbandsanslutning. Västerbotten har tilldelats ca 8% av PTS bredbandsstöd och det är ett jättebra tillskott, men stora behov kvarstår för att nå bredbandsmålen, säger Eva-Marie Marklund, regional bredbandskoordinator på Region Västerbotten.

Den nationella bredbandsstrategins mål är:

  • År 2025 ska alla ha tillgång till snabbt bredband och år 2023 tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet. Av de återstående 2 procenten bör 1,9 procent ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025.
  • Alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig senast år 2023.

Se även:

Nyhet från PTS

https://www.pts.se/sv/nyheter/internet/2023/bredbandsstodet-for-ar-2023--allt-ar-nu-fordelat/

Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi för alla

https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/faktablad/internet/faktablad-sverige-helt-uppkopplat-2025.pdf

Kontakt:

Eva-Marie Marklund, regional bredbandskoordinator

eva-marie.marklund@regionvasterbotten.se

070-585 05 76

Presskontakt:

Jessica Larsson Svanlund

jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

070-773 49 95

Regional utveckling i Region Västerbotten

Region Västerbotten ansvarar för den regionala utvecklingen i länet. Det innefattar kultur, kollektivtrafik, turism, näringsliv och samhällsbyggnad, finansiering och externa relationer och strategisk platsutveckling.

Förvaltningen är geografiskt belägen i Umeå och Skellefteå, men arbetar länsövergripande med projekt och verksamheter. Region Västerbotten har även ett kontor beläget i Stockholm i samverkan med Region Norrbotten, Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen m.fl. Bevakning och påverkan sker också internationellt och mot EU.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige