Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

102 miljoner till utveckling för Övre Norrland

Den 29 maj träffades strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland, det vill säga representanter från Västerbotten och Norrbotten, för att prioritera EU-medel till olika utvecklingsprojekt. Totalt beslutades att fördela över 102 miljoner kronor ur den Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) till 18 olika projekt – varav 12 berör Västerbotten.

– Det är många intressanta projekt som sticker ut och North Sweden Cleantechs satsning för framtidens klimatsmarta innovationsplats är ett gott exempel. Givetvis ska vi satsa på klimatet och om vi samtidigt bidrar till att skapa ett innovationsklimat i framkant har vi mycket att vinna. Ett ytterligare gott exempel är Umeå universitets projekt om att stärka konkurrenskraften i länet genom en utvecklad måltidskultur. Västerbotten har otroliga råvaror och mycket kunnande som vi måste fortsätta utveckla och förädla, säger Erik Bergkvist (S), vice ordförande för strukturfondspartnerskapet övre Norrland.

Nu återstår för Tillväxtverket, som är beslutande instans för ERUF, att ta det formella beslutet om den totala summan på 102 310 632 kr.

Bland de projekt som berör Västerbotten har följande blivit prioriterade:

Insatsområde 1: Forskning, teknisk utveckling och innovation

 • North Sweden Cleantech - Framtidens klimatsmarta innovationsplats (11 972 021 kr), Kompetensspridning i Umeå AB.
 • Företagsdriven Skogsinnovation (5 729 999 kr), Skogstekniska Klustret Ek Fören.
 • DISISS - Digital Innovationsknypunkter för Smart Industri och Smarta Samhällen (6 251 500 kr), Umeå universitet.

Insatsområde 2: informations‐ och kommunikationsteknik (IKT)

 • E-tjänsteutveckling i samverkan (3 652 101 kr), Skellefteå kommun.

Insatsområde 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

 • Det digitala steget (5 695 648 kr), Västerbottens läns landsting.
 • SMART Tillväxt 2.3 (9 100 000 kr), Piteå kommun.
 • Näringsliv i samverkan - NIS 6.0 (8 356 519 kr), Robertsfors kommun.
 • Redesigning the future - en accelerator för KKN tillväxt och internationalisering (6 264 750 kr), Uminova Expression AB.
 • Moderna Smaker av Västerbotten - en tydlig måltidskultur som medel för stärkt konkurrenskraft (2 166 971 kr), Umeå Universitet.
 • Västerbotten Health Innovation Development Office (4 335 710 kr), Västerbottens Läns Landsting.
 • CooCon - ägarskiften i praktiken (7 900 951 kr), Connect Norr Service AB.
 • Innovation Game 2.0 (15 000 000 kr), Science City Skellefteå AB.

Inga projekt under insatsområde fyra: “Övergång till koldioxidsnål ekonomi” och fem: “Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig infrastruktur” som berör Västerbotten.

LISTA ÖVER ALLA PRIORITERADE PROJEKT

Faktaruta:

Under perioden 2014–2020 investerar ERUF och ESF för tillväxt och sysselsättning i Övre Norrland. Programmen omfattar Norrbottens och Västerbottens län.

ERUFs insatser ska:

 • Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
 • Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (ITK)
 • Öka små och medelstora företags konkurrenskraft
 • Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
 • Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

ESFs insatser ska:

 • Stimulera kompetens utveckling som stärker individers ställning på arbetsmarknaden,
 • Förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv,
 • Öka övergångarna till arbete bland personer som står långt ifrån arbetsmarknaden
 • Underlätta ungas etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning.

För mer information:

Erik Bergkvist (S)
erik.bergkvist@regionvasterbotten.se
070-618 68 55

Katarina Molin
Enhetschef projekt- och verksamhetsutveckling
katarina.molin@regionvasterbotten.se
070-342 7234

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige