Gå direkt till innehåll
11,5 miljoner till utvecklingsprojekt i Västerbotten

Pressmeddelande -

11,5 miljoner till utvecklingsprojekt i Västerbotten

Beslut togs igår av Region Västerbottens regionala utvecklingsnämnd att bevilja drygt 11,5 miljoner kronor fördelat på 6 olika utvecklingsprojekt i Västerbotten. Projekten ska bidra till regional tillväxt och stärka Västerbottens attraktionskraft och framtidsförmåga. De representerar en stor bredd och handlar bland annat om export, samisk kultur, hållbar utveckling och infrastruktur. 

– Utvecklingsprojekten är av stor betydelse för att stärka hela Västerbottens kapacitet att möta utmaningar och ta vara på utvecklingsmöjligheter. De ger extra kraft i omställningen till en hållbar tillväxt, där Västerbotten är sammankopplad med övriga delar av Sverige, Europa och världen, och samhällen med goda och attraktiva livsmiljöer, säger Anna Petterson, regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten.

De beviljade projekten är:

1. Strategi för Västerbottens skogsprogram
Länsstyrelsen i Västerbottens län beviljas 505 000 kr 

Projektet syftar till att färdigställa samt genomföra strategin för ett regionalt skogsprogram i bred samverkan med Länsstyrelsen i Västerbotten som projektägare och med Skogsstyrelsen och Region Västerbotten som samarbetsparter.


2. Västerbotten på Grand Hôtel
Region Västerbotten beviljas 3 600 000 kr

Västerbotten på Grand Hôtel är en väl etablerad mötesplats för nationella, internationella och regionala aktörer. Projektet har en nyckelroll i en systematisk ansats att långsiktigt stärka Västerbotten attraktionskraft, och därmed framtidsförmåga. 


3. Aejlies – utveckling av samiskt centrum i Tärnaby
Storumans kommun beviljas 1 399 200 kr 

Aejlies är ett nyetablerat samiskt kultur- och resurscentrum i Tärnaby vars vision är en verksamhet med lokal och regional utgångspunkt av nationellt intresse. Projektet Aejlies syftar till en hållbar utveckling av samisk KKN-sektor, kultur och kulturarv.


4. Regional Exportsamverkan 2020
Region Västerbotten beviljas 358 967 kr  

Detta projekt är en fortsatt satsning i enlighet med det uppdrag som regeringen gett regionerna, att organisera regional exportsamverkan med syfte att erbjuda små och medelstora företag lättillgängligt stöd i sin internationalisering eller exportsatsning.


5. Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka – modellområde för hållbar utveckling
Länsstyrelsen i Västerbottens län beviljas 1 725 418 kr 

Projektets huvudsakliga målsättning: Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka - ett välfungerande modellområde för hållbar utveckling. Som modellområde bidrar Vindelälven-Juhttátahkka med lokala lösningar till FN:s Globala mål för hållbar utveckling


6. Intensifiering – Norrbotniabanan 2020-2024
Skellefteå kommun beviljas 3 958 823 kr 

Projektet är en fortsättning av pågående Tillväxtspår med Norrbotniabanan som avlutas 2020-06-30. Det avser att driva påverkansarbete för att huvudmålet, att banan ska byggas i sin helhet, ska beslutas.


För mer information:

Katarina Molin 
Chef enheten för Företag- och projektfinansiering, Region Västerbotten
070-342 72 34, katarina.molin@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Cecilia Lindell
Strateg externa relationer, Region Västerbotten
070-254 57 37, cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige