Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

118 miljoner till utveckling av övre Norrland

Den 27 maj träffades Strukturfondspartnerskapet för övre Norrland för att prioritera EU-medel till olika utvecklingsprojekt. Med på mötet fanns representanter från Norr- och Västerbotten. Totalt beslutades att fördela 118 miljoner kronor i EU-stöd. Nu återstår för Tillväxtverket och ESF-rådet att ta de formella besluten för varje projekt.

En stor del av EU-stödet riktas mot digitaliseringssatsningar och utbyggnad av bredband. Exempelvis Digitala Västerbotten Bredband 2020+ som prioriteras att få 14 miljoner kronor. Även Bjurholms kommuns digitala utvecklingsprojekt Digga finns med på listan. Nedan finns alla prioriterade projekt som berör Västerbotten.

Medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden prioriteras till:

Informations- och kommunikationsteknik (IKT)

 • Innovativ lösning för dagligvaruförsäljning på landsbygden (215 350 kr) Stöckebygdens utveckling ekonomisk förening.
 • RegAI (639 185 kr) Region Västerbotten
 • Arkinera (1 700 000 kr) Region Västerbotten
 • Digga (823 104 kr) Bjurholms kommun
 • Digital transformation för god och nära vård i södra Lappland (6 888 638 kr) Region Västerbotten
 • Digitala Västerbotten Bredband 2020+ (14 103 600 kr) Region Västerbotten
 • AI/ML i hälsa och sjukvård - AMHOS (2 122 770 kr) Region Västerbotten

Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

 • Intersective Innovation 2.0 (4 490 302 kr) Piteå Science Park AB
 • DARIS - Design av Automation och Robotisering i Industriella SMF (3 279 070 kr) 
 • Industriellt Utvecklingscentrum Norr AB
 • Attraktiv industriregion (3 350 001 kr) Industriellt Utvecklingscentrum Norr AB
 • Teknikstöd via RISE SMF kontor i Övre Norrland (1 947 437 kr) LTU Business AB
 • Datacenter Innovation Region - Tillväxt och Export (8 456 253 kr) Luleå Tekniska Universitet
 • Social Impact Academy (8 326 386 kr) Coompanion Västerbottens län Ek Förening
 • ADDIFAB - Den additiva digitalstödda idéfabriken 4.0 (4 477 563 kr) Luleå Tekniska Universitet
 • MT4North - Business model (1 470 000 kr) Umeå Universitet

Hållbara transporter

 • Framtidens hållbara persontransporter i Västerbottens inland (400 000) Inlandsbanan AB


Medel från Europeiska socialfonden prioriteras till:

 • Välfärdsteknologi i omsorgen (4 426 253 kr) Akademi Norr
 • IKU Industriell Kompetensutv. (2 813 116 kr) Trä & Teknikcollege i Skellefteå AB
 • Psykisk hälsa arbetsliv 2.0 (3 696 594 kr) Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö
 • Framtidens Folkhögskola (4 315 934 kr) Sunderby Folkhögskola
 • SIKT 2.0 (16 233 453 kr) Region Västerbotten


Så fungerar Strukturfondpartnerskapet

Strukturfondspartnerskapet för övre Norrland är ett av åtta partnerskap i Sverige. Partnerskapet ska underlätta för gemensamma nationella och regionala prioriteringar mellan regional utvecklingspolitik, arbetsmarknadspolitik och EU:s sammanhållningspolitik.

Partnerskapet har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till det regionala strukturfondsprogrammet och socialfondsprogrammet. Övre Norrland omfattar Norrbottens- och Västerbottens län och EU-medlen omfattar minst två miljarder kronor för programperioden 2014-2020. Helena Öhlund (S) Region Norrbotten är ordförande i Strukturfondspartnerskapet och Rickard Carstedt (S) Region Västerbotten är vice ordförande.

Efter att partnerskapet gjort sina prioriteringar kommer Tillväxtverket och ESF-rådet som förvaltande myndigheter att fatta de formella besluten för varje projektägare.


Alla Norr- och Västerbottens prioriterade projekt finns här:

Beslut prioritering av ansökningar ERUF

Beslut prioritering av ansökningar EFS


För mer information:

Katarina Molin
Enhetschef projekt- och verksamhetsutveckling, Region Västerbotten
katarina.molin@regionvasterbotten.se
070-342 72 34

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige