Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

148 miljoner kronor till utveckling av övre Norrland

Idag samlades Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland för att prioritera EU-medel till olika utvecklingsprojekt. Totalt fördelades ca 148 miljoner kronor till 21 olika projekt i Norrbotten och Västerbotten. Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet fattar sedan de formella besluten för varje projekt enligt den prioritering som är gjord.

Från ERUF, Europeiska regionala utvecklingsfonden, beviljas stöd till 15 ansökningar med totalt 124 110 570 kr. Från ESF+, Europeiska socialfonden, beviljas stöd till sex ansökningar, totalt 23 807 072 kr.

De sökande vars projekt prioriteras är: Umeå universitet, Region Norrbotten, Umeå universitet Holding, Science City Skellefteå, Norrbottens Handelskammare, Uminova eXpression, Science City Skellefteå, Umeå Biotech Incubator, Connect Norr, Region Västerbotten, InformationsTeknik i Norrbotten, GlobalConnect, Coompanion Västerbotten, Energikontor Norr, Luleå kommun, Piteå kommun, Svenska fotbollförbundet, Gällivare kommun, Bodens kommun, Arbetsförmedlingen, Region Västerbotten.

En lista över alla prioriterade projekt bifogas.

Om Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland

Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland är ett av åtta partnerskap i Sverige och omfattar Norrbottens och Västerbottens län. Partnerskapet ska underlätta för gemensamma nationella och regionala prioriteringar mellan regional utvecklingspolitik, arbetsmarknadspolitik och EU:s sammanhållningspolitik. Det har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden+. När partnerskapet gjort sina prioriteringar kommer Tillväxtverket och ESF-rådet som förvaltande myndigheter att fatta de formella besluten för varje projektägare. Ordförande för Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland 2021-2027 är Rickard Carstedt (S) Region Västerbotten.


För mer information:

Rickard Carstedt

Ordförande Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland
Regionråd (S) Regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten
richard.carstedt@regionvasterbotten.se

070-242 10 94


Katarina Molin

Huvudsekreterare Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland
katarina.molin@regionvasterbotten.se

070-342 72 34

Presskontakt:

Jessica Larsson Svanlund

jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

070-773 49 95

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige