Gå direkt till innehåll
Regionrådet Rickard Carstedt (S) gläds åt 176 miljoner i EU-medel till Västerbotten och Norrbotten. Foto: Patrick Trägårdh
Regionrådet Rickard Carstedt (S) gläds åt 176 miljoner i EU-medel till Västerbotten och Norrbotten. Foto: Patrick Trägårdh

Pressmeddelande -

176 miljoner till utveckling i Västerbotten och Norrbotten

Idag samlades Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland för att prioritera EU-medel till olika utvecklingsprojekt. Totalt fördelades över 176 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden till 47 olika projekt i Västerbotten och Norrbotten.

– Det är många viktiga projekt som nu har beviljats stöd. De EU-medel som vi har att fördela genom strukturfonderna är helt ovärderliga för utvecklingen i Västerbotten och Norrbotten, säger Rickard Carstedt, regionråd (S) och ordförande i Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland.

Några av projekten som beviljades stöd:

Myrrestaurering i Norrbottens län

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Projektet Myrrestaurering i Norrbottens län "MyreN" ska restaurera minst 1 000 hektar dikade myrars hydrologi som en viktig del i samhällets klimatanpassning. Av länets ca 2 miljoner hektar våtmarker påverkas stora delar av omfattande markavvattningar som skett främst i syfte att öka skogsproduktionen. Med hjälp av grävmaskiner fyller och pluggar projektet igen diken på prioriterade myrar och följer effekterna av återvätningen. Våtmarkernas förmåga att jämna ut vattenflöden i landskapet återskapas och bidrar till minskad risk för skadliga samhällskonsekvenser orsakade av översvämningar, torka och skogsbränder som väntas bli vanligare med klimatförändringarna.

De restaurerade myrarna ger även de värdefulla ekosystemtjänsterna vattenrening och minskade utsläpp av koldioxid som dikade våtmarker läcker ut. Restaureringen ökar myrarnas biologiska mångfald och hela ekosystemets motståndskraft mot de störningar som klimatförändringar innebär och vår unika nordliga natur är särskilt sårbar för.

Möjliggör den gröna industrirevolutionen och samhällsomvandlingen i norr med ett stabilt och flexibelt energisystem (MISSE)

Region Västerbotten samt Länsstyrelsen i Västerbottens län

Projektet har lagt grunden för FREIA, Framtidens Robusta Energisystem i AC-län, som ska arbeta med helhetsperspektivet på energiomställningen kopplat till samhällsomvandlingen i Västerbotten. Plattformens arbete leder till samverkansprojekt, investeringar i energisystemet samt tester av ny teknik som leder en hållbar utveckling av energisystemet som skapar lokalt och regionalt värde. Samverkansplattformen bidrar till att framtidssäkra elförsörjningsbehovet, tillgodogörandegraden av den producerade elen har ökat och en större del av överskottsenergin tillvaratas. Utvecklingen av testbäddar och nya lösningar främjas samtidigt som medvetenheten om energieffektivisering ökats.

Kreativa Norrland

RISE Research Institutes of Sweden AB samt Uminova eXpression AB

Projektet ska ge företag inom de kulturella och kreativa branscherna (KKB) och samiska näringar bättre förutsättningar att stärka sitt entreprenörskap, skapa nya och utvecklade samarbeten och hitta nya affärsmöjligheter i Övre Norrland. De kulturella och kreativa företagen och samiska företag spelar en stor roll i den gröna omställningen i regionen, en platsidentitet såväl som ett konkurrenskraftigt näringsliv. Majoriteten av företagen är små med begränsad tid och resurser för att på egen hand utveckla nya idéer och samarbeten. I behovsanalyser som ligger till grund för ansökan uttrycker både nya och mer etablerade företagare inom branscherna ett tydligt behov av stöd för att realisera nya idéer, utveckla sina nätverk och samarbeten.

NOVA K

Region Norrbotten

Det övergripande syftet med projektet är att erhålla en ökad och mer jämlik kompetens bland regionernas kulturskolor, oavsett kommunstorlek och demografi, samt ta fram och pröva olika organisatoriska strukturer för att tillgängliggöra en bredare arbetsmarknad för kulturskolepersonal i landsbygd och glesbygd.

Projektmålen handlar om att ta fram arbetssätt, strukturer och modeller för interkommunala anställningar och interregionala lösningar, oberoende av geografiska avstånd, samt att prova ut nödvändig teknik för detta.

Projektet bidrar till att kompensera för de långa avstånden och en låg befolkningstäthet.

I förlängningen leder projektet till kompetensutveckling för individer, lärare inom kulturskolorna.

R10 en vinnare i gröna omställningen

Region Västerbotten samt kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele

Projektet går ut på att med hjälp av kunskapshöjande insatser och nya arbetsmetoder stärka innovationskraften inom gleshetsregioner och tillgängliggöra innovationsekosystemet för alla med syftet att stärka regional och lokal mobilisering för hållbar samhällsomvandling utifrån ett smart specialiseringsperspektiv.

Bilagor:

- Prioritering av projektansökningar inom Europeiska regionala utvecklingsfonden, totalt 130 miljoner kronor.

- Prioritering av projektansökningar inom Europeiska socialfonden, totalt 46 miljoner kronor.

Kontakt:

Katarina Molin
Huvudsekreterare, Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland
katarina.molin@regionvasterbotten.se

070-342 72 34

Presskontakt:

Jessica Larsson Svanlund

jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

070-773 49 95

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige