Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​180 miljoner till utveckling för Övre Norrland

Den 11 december träffades strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland, det vill säga representanter från Västerbotten och Norrbotten, för att prioritera EU-medel till olika utvecklingsprojekt. Totalt beslutades att fördela över 161 miljoner kronor ur den Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) till 25 olika projekt – varav 15 berör Västerbotten. Totalt kommer också 4 olika ESF-projekt att prioriteras – varav 1 berör Västerbotten.

Nu återstår för Tillväxtverket och ESF-rådet, som är beslutande instans för Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden, att ta det formella beslutet om den totala summan på 180 miljoner kronor.

Bland de projekt som berör Västerbotten har följande blivit prioriterade:

Insatsområde 1: Forskning, teknisk utveckling och innovation

 • Regional innovationsledning Västerbotten (4 585 707 kr), Region Västerbotten
 • Support Office for Life Science and Health in Northern Sweden (8 183 027 kr), Umeå Universitet
 • HandsOn - Praktisk och användardriven forskning och innovation i verklig kontext (5 025 000 kr), RISE Research Institutes of Sweden AB
 • 5G för vård och omsorg i Övre Norrland (4 237 500 kr), Luleå Tekniska Universitet
 • Främja ökat byggande av flerfamiljshus i trä - Skapa plattform för trämekanik vid LTU och RISE med byggnadstekniska applikationer (7 231 852 kr), Luleå Tekniska Universitet
 • Applied AI DIH North (15 000 000 kr), Luleå Tekniska Universitet
 • KRAI - Kunskapslyft inom Robotik och Artificiell Intelligens ( 5 875 351 kr), Umeå Universitet

Insatsområde 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

 • Ramprojekt för regionala företagsstöd i Västerbotten 2020-2021 (25 873 261 kr), Region Västerbotten
 • Inlandets Teknikpark (3 546 083 kr), Vilhelmina Kommun
 • Från bygdepeng till mångdubblade utvecklingsmedel (1 666 075 kr), Kreditgarantiföreningen Norr Ekonomisk Förening
 • Lokal och regional kapacitet för investeringar och etableringar I Västerbotten (6 946 207 kr), Region Västerbotten
 • Gateway2Export (2 668 128 kr), Handelskammarens Service, AC län AB

Insatsområde 4: Övergång till koldioxidsnål ekonomi

 • Framtidens hållbara industrimiljöer (5 630 854 kr), Umeå Energi
 • Den koldioxidsnåla platsen 2.0 (6 100 001 kr), Umeå Kommun

Insatsområde 5: Hållbara transporter

 • Port of Skellefteå 2022 (12 250 000 kr), Skellefteå Kommun

Dessutom prioriterade Strukturfondspartnerskapet 4 st projekt inom Europeiska socialfonden till en summa av 18 352 230 kr, varav 1 projekt rör Västerbotten:

 • PRIORI (6 353 547 kr), Urkraft

Hela listan med prioriterade projekt finns nedan som bilaga.

Om ERUF och ESF

Under perioden 2014–2020 investerar ERUF och ESF för tillväxt och sysselsättning i Övre Norrland. Programmen omfattar Norrbottens och Västerbottens län.

ERUFs insatser ska:

 • Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
 • Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (ITK)
 • Öka små och medelstora företags konkurrenskraft
 • Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
 • Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

ESFs insatser ska:

 • Stimulera kompetensutveckling som stärker individers ställning på arbetsmarknaden,
 • Förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv,
 • Öka övergångarna till arbete bland personer som står långt ifrån arbetsmarknaden
 • Underlätta ungas etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning.

För mer information:

Katarina Molin
Enhetschef projekt- och verksamhetsutveckling
Region Västerbotten
katarina.molin@regionvasterbotten.se 
070-342 72 34

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige