Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

2,25 miljoner till klinisk forskning 2023

Norra sjukvårdsregionen (Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Västernorrland) ger 2,25 miljoner till klinisk forskning 2023.

Norra sjukvårdsregionen har sedan 1986 fördelat cirka 80 miljoner kronor till klinisk forskning i norr. Över 900 forskningsprojekt har under åren fått medel från Visare Norr som står för Vårdforskning i samverkan regionalt i norr.

– Jag är jätteglad att de här medlen från Visare Norr finns. Det skapar förutsättningar för forskningssamverkan i Norra sjukvårdsregionen, som är så viktigt för att vi ska kunna ha en fortsatt kreativ och konkurrenskraftig klinisk forskning i hela Norrland, säger Göran Larsson, FoUI-chef i Region Västerbotten.

Ska skapa nytta för patienterna

Anslaget ska stimulera till forskning i samverkan mellan anställda i Norra sjukvårdsregionen, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet. Det är forskningsprojekt med klinisk- och annan verksamhetsanknuten inriktning som prioriteras.

Ett viktigt inslag i bedömningen är nyttan för patienterna. Flera nationella bedömningar visar att svensk klinisk forskning måste stödjas och vidareutvecklas för att behålla en hög internationell standard. Starka nätverk och kreativa forskarmiljöer är avgörande. Samverkan skapar bredare underlag för forskningen och större kompetens.

2,25 miljoner fördelade till tio forskningsprojekt

För projektåret 2023 har 2,25 miljoner kronor ställts till förfogande. Till det kommer 100 000 kronor från Folke Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland. 16 projekt ansökte om forskningsmedel. Anslag beviljades för tio projekt, varav tre från Folke Lithners fond.

Ansökningarna har bedömts av en särskild prioriteringskommitté med företrädare för Norra sjukvårdsregionen samt de tre regionuniversiteten. Beslut om fördelningen togs av FUI-rådet i november. Bedömarna har konstaterat att kvaliteten på forskningsprojekten genomgående varit hög och att betydligt fler projekt skulle ha varit väl kvalificerade för forskningsmedel, om mer medel funnits att fördela.

De enskilda projekten finns i bifogad sammanställning. Ytterligare information om forskningsanslaget Visare Norr finns på Norra sjukvårdsregionförbundets webbplats.

Upplysningar om forskningsprojekten kan ges från nedanstående personer i respektive region:

Norrbotten Johanna Törmä 072-454 74 56
Västerbotten Göran Larsson 070-293 50 44
Västernorrland Anna Sundström 070–384 75 25
Jämtland Härjedalen Bodil Landstad 073-0912884

Presskontakt
Molli Rosenström
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
molli.rosenstrom@regionvasterbotten.se
073-393 11 29

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige