Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

25 miljoner till corona-drabbade näringar

Strukturfondspartnerskapet för övre Norrland beslutade idag att prioritera EU-medel till utvecklingsprojekt i Norr- och Västerbotten för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft. Totalt fördelades 25 032 281 kronor på två projekt inom näringsutveckling och besöksnäring. Redan igår togs beslut i Regionala utvecklingsnämnden att medfinansiera projekten och nu återstår för Tillväxtverket att ta det formella beslutet.


  • Näringslivsutveckling i möjligheternas region,  4 882 279 kr
    Storumans kommunföretag AB

    Projektets övergripande mål är att de åtta inlandskommunerna i Västerbotten ska vara en attraktiv region med fler konkurrenskraftiga företag som utvecklar och tillvaratar kvinnor och mäns kunskaper. Projektet är en förlängning och ett nytt delmål är att företag som drabbats av corona på ett negativt sätt ska få stöd att bli mer handlingskraftiga.


  • Business Capacity Development in Swedish Lapland,  20 150 002 kr
    Swedish Lapland Visitors Board Ekonomisk Förening

    Projektet är en samverkan mellan alla lokala destinationer/kommuner i Norrbotten samt Skellefteå kommun. Coronapandemin har drabbat besöksnäringen hårt och projektets syfte är att genom kapacitetsstärkande åtgärder öka konkurrenskraften hos små och medelstora besöksnäringsföretag för att säkra en långsiktigt hållbar tillväxt i regionen. Projektet är en förlängning.


För mer information:

Katarina Molin
Enhetschef projekt- och verksamhetsutveckling, Region Västerbotten
070-342 72 34, katarina.molin@regionvasterbotten.se 

Presskontakt

Cecilia Lindell
Strateg externa relationer, Region Västerbotten
070-254 57 37, cecilia.lindell.@regionvasterbotten.se

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige