Gå direkt till innehåll
25 miljoner till företag drabbade av covid-19

Pressmeddelande -

25 miljoner till företag drabbade av covid-19

Region Västerbotten avsätter 25 miljoner för att hjälpa länets småföretagare som kämpar med effekterna av corona-pandemin.

– Det är viktigt att vi gör allt vi kan för att stötta länets företag, det är vi politiskt eniga om, säger Rickard Carstedt (S) ordförande i Regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten.

Beslutet togs idag på ett möte i Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott och innebär att Region Västerbotten avsätter 25 miljoner kronor av statliga regionala tillväxtmedel, i en tillfällig stödform till företag i Västerbotten med 1-9 anställda. Stödet riktar sig till företag som drabbats av corona-pandemin och behöver vidta åtgärder för att säkra sin verksamhets långsiktiga överlevnad.

– En stor del av Västerbottens företag påverkas kraftigt av den rådande situationen. Vi ser de akuta behoven och har därför anpassat ett särskilt stöd till små företag – en omställningscheck – för att bidra till att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin, säger Anna Pettersson, Regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten.

Stödet är sökbart till och med den 30 september 2020 och är maximerat till ett belopp på 150 000 kronor. De kostnader som kan godkännas för stöd är lönekostnader samt så kallade mjuka kostnader, exempelvis konsultkostnader för att styra om och anpassa befintlig verksamhet, kompetens- och utbildningsinsatser för att bredda verksamheten eller särskilda marknadsföringsinsatser till exempel mot en ny målgrupp.

Mer information gällande omställningsstödet kommer inom kort att finnas på Region Västerbottens hemsida. 


För mer information:

Katarina Molin
Chef, enheten för Företag- och projektfinansiering
070-342 72 34, katarina.molin@regionvasterbotten.se


Presskontakt:

Cecilia Lindell
Strateg externa relationer, Region Västerbotten
070-254 57 37, cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige