Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​5 266 159 kronor till länets utveckling

Region Västerbottens regionala utvecklingsnämnd har beviljat totalt 5 266 159 kr fördelat på fem olika utvecklingsprojekt. Projekten ska bidra till investeringar och insatser för regional tillväxt och rör förbättrade förutsättningar för fisketurism, digital transformation i verkstadsindustri, högre konkurrenskraft hos SMF, regionens EU-samarbeten och Ung Företagsamhet.

Här har hittar du hela listan över de beviljade projekten:

1. Fiskeområde Vindelälven
Fiskeområde Vindelälven beviljas 1 916 159 kr.

Projektet skall bidra till att skapa förutsättningar för att förbättra fisket så att det kan ge ett ekonomiskt utbyte både för yrkesfiske och de fisketuristiska företagen. Målet är att skapa ökad konkurrenskraft hos små och medelstora företag, att skydda miljön samt främja en hållbar användning av resurser samt att främja sysselsättning.

2. PACE-AC 2020
Umeå Universitet beviljas 1 500 000 kr.

Projektet syftar till att stärka regional verkstadsindustris förutsättningar att klara sin digitala transformation, inklusive de sätt som alltmer krävs för att nå ut på större marknader. Dvs regionens förutsättningar att bli del av framväxande industriella branschekosystem, och därigenom ta del av en stark tillväxt baserat på starka teknologier och strategier. Huvudaktiviteter är en pilot runt vindkraftsprojekt, workshops inom Industri 4.0 samt förstudier för att bli del av EU:s nätverk av digitala innovationshubbar (EDIH).

3. Teknikstöd via RISE SMF-kontor i Västerbotten och Norrbotten
LTU Business AB beviljas 200 000 kr.

Projektets syfte är att höja konkurrenskraften hos produktägande och/eller teknikinriktade SMF i Västerbotten och Norrbotten genom att tillgängliggöra hela RISE portfölj av tekniskt kunnande och testbäddar samt genom att lotsa företagen till relevanta kluster eller institutioner vid Universitet i länen.

4. North Sweden European Office 2020
Region Västerbotten beviljas 900 000 kr.

North Sweden ska enligt utsago vara en öppen och tillgänglig organisation som bevakar, informerar, påverkar och ger rådgivning i frågor som har betydelse för regionen utifrån huvudmännens prioriteringar och bidrar till att uppmuntra regionens aktörer att aktivt delta i EU-samarbetet och ta del av EU:s finansieringsmöjligheter för att utveckla den egna verksamheten och den egna regionen samt hela norra Sverige.

5. Ung Företagsamhet Västerbotten Grundskola
Ung Företagsamhet i Västerbotten beviljas 750 000 kr.

Projektets primära fokus ligger dels på grundskolan då UF inte tidigare arbetat proaktivt med denna nivå i Västerbotten, och dels särskilt mot länets inlandskommuner. UF har sedan tidigare kontor i Umeå och Skellefteå och en verksamhet som fungerar bra där.

För mer information:

Katarina Molin
Chef enheten för Företag- och projektfinansiering
Region Västerbotten
070-342 72 34, katarina.molin@regionvasterbotten.se

Presskontakt

Olivia Collin
Strateg externa relationer
Region Västerbotten
073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige