Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

84 miljoner till utveckling i Västerbotten och Norrbotten

Idag samlades Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland för att prioritera EU-medel till olika utvecklingsprojekt. Totalt fördelades över 84 miljoner kronor till 26 olika projekt i Norr- och Västerbotten. Av dessa 26 projekt föreslås 12 projekt finansieras från Europeiska regionala utvecklingsfonden och 14 projekt från Europeiska socialfonden. Nu återstår för Tillväxtverket att ta de formella besluten för varje projekt.

– Det här är glädjande besked. Många av projekten som prioriteras är väldigt viktiga för att vi ska kunna bygga ett än mer robust och hållbart Västerbotten och Norrbotten, säger Rickard Carstedt, regionråd och ordförande i Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland.

Prioritering av projektansökningar inom Europeiska regionala utvecklingsfonden, totalt 57 miljoner kronor:

Energysaving through Smart Use of Data (ESUDA) av Luleå tekniska universitet

Summa: 7 867 603 SEK

Digitalisering 2030 av Luleå tekniska universitet

Summa: 6 862 128 SEK

Digitala Västerbotten i samverkan (DVIS) av Region Västerbotten

Summa: 4 404 311 SEK

Stärkt livsmedelsnäring i Västerbotten – ett kommunalt och regionalt samarbetsprojekt av Region Västerbotten

Summa: 4 518 778 SEK

Charm food lab av Älvsbyns kommun

Summa: 5 768 703 SEK

TheKitchen av LTU Business

Summa: 390 231 SEK

Gateway Umeå av Region Västerbotten

Summa: 6 964 752 SEK

Samverkan Biogas Norrbotten av Luleå MiljöResurs Aktiebolag

Summa: 344 000 SEK

Klimatanpassning med skogsprogrammet i Norrbotten som arena av Energikontor Norr AB av Skogsstyrelsen

Summa: 223 469 SEK

Framtagande av utvecklingsprogram för Träbranschen av Träbransch Norr AB

Summa: 300 000 SEK

Ökad kapacitet – etapp 1 av Luleå Hamn AB

Summa: 15 037 419 SEK

Hertsöfältet infrastruktur av Luleå kommun

Summa: 4 520 000 SEK

Prioritering av projektansökningar inom Europeiska socialfonden, totalt 27 miljoner kronor:

Kompetensutveckling Överkalix av Överkalix kommun

Summa: 3 811 272 SEK

Förstudie personals behov av Lapplands Kommunalförbund

Summa: 254 016 SEK

Förstudie framtidens kompetensförsörjning av Piteå kommun

Summa: 204 309 SEK

Förstudie Campus Lycksele av Lycksele Kommun

Summa: 450 283 SEK

Innovativ rekrytering till norra Sverige av Arbetsförmedlingen

Summa: 837 000 SEK

Förstudie Move to Luleå av Luleå kommun

Summa: 395 722 SEK

Kompetensverkstan av LTU business

Summa: 420 367 SEK

Ökad kapacitet, samverkan och breddad rekrytering av Region Västerbotten

Summa: 610 934 SEK

Move up North Region 10 av Sorsele kommun

Summa: 7 785 000

Samverkan för ASF i södra Norrbotten 2.0 av SAMORDNINGSFÖRBUNDET SÖDRA NORRBOTTEN

Summa: 3 159 485 SEK

SÖKA – Samverkan för Ökad Kapacitet och Analysförmåga av SAMORDNINGSFÖRBUNDET SKELLEFTEÅ

Summa: 3 409 614 SEK

Popularisera industrinära utbildningar (PINU) av Region Västerbotten

Summa: 2 670 903 SEK

SamSa – Samarbete för Samhällsnytta av Urkraft

Summa: 1 581 114 SEK

Kompetensacceleratorn av Piteå Science Park

Summa: 1 421 690 SEK

Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland är ett av åtta partnerskap i Sverige och omfattar Norrbottens och Västerbottens län. Partnerskapet ska underlätta för gemensamma nationella och regionala prioriteringar mellan regional utvecklingspolitik, arbetsmarknadspolitik och EU:s sammanhållningspolitik. Det har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till Europeiska Regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden+. När partnerskapet gjort sina prioriteringar kommer Tillväxtverket och ESF-rådet som förvaltande myndigheter att fatta de formella besluten för varje projektägare. Ordförande för Strukturfondspartnerskapet 2021-2027 är Rickard Carstedt (S) Region Västerbotten.

Kontakt:

Katarina Molin
Huvudsekreterare, Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland
katarina.molin@regionvasterbotten.se

070-342 72 34

Presskontakt:

Jessica Larsson Svanlund

jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

070-773 49 95

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige