Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Åter besöksförbud vid länets specialistmödravårdsmottagningar

Från och med den 4 november återinförs besöksförbudet på länets specialistmödravårdsmottagningar. Tidigare i höst har partner eller annan närmast anhörig kunnat vara med vid det rutinultraljud som erbjuds alla gravida i ungefär vecka 18.

Besöksförbudet vid rutinultraljudet återinförs nu på grund av ökat antal fall av bekräftad covid-19, bland både invånare och vårdpersonal i Västerbotten. Detta är ett sätt att ge patienter och personal en säkrare miljö.

- Men jag vill vara tydlig med att det inte sker några förändringar kring förlossning och BB. Så länge partnern eller annan närmast anhörig är frisk får hen vara med då, säger Olov Grankvist, verksamhetschef Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten. 

Besöksförbudet lättades den 14 september då partner eller annan närmast anhörig åter kunde vara med vid BB-avdelningen och rutinultraljudet, men återinförs nu till viss del. Övriga besök på specialistmödravården har hela tiden haft besöksförbud.

På alla tre sjukhus gäller som tidigare att möjligheten för partner eller annan närmast anhörig att vara med under tiden på BB-avdelningen i mån av plats.


Besöksförbud på övrig verksamhet

Sedan i mars har Region Västerbotten besöksförbud på länets sjukhus och sjukstugornas vårdavdelningar.

- Pandemin är inte över och med tanke på den höga spridningstakten kommer besöksförbudet att stå kvar så länge som det behövs för att patienter och personal ska känna sig trygga, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten.

Mer information
Olov Grankvist
Verksamhetschef Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten
Region Västerbotten
073-315 85 99

Brita Winsa
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Region Västerbotten
090-785 72 52

Presskontakt
Madelene Holmgren
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
090-785 72 26

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige