Gå direkt till innehåll
82 procent av de tillfrågade har använt 1177 Vårdguidens e-tjänster någon gång under året.
82 procent av de tillfrågade har använt 1177 Vårdguidens e-tjänster någon gång under året.

Pressmeddelande -

Allt fler i Västerbotten känner till och använder 1177 Vårdguiden

Den som är orolig för sin egen eller någon annans hälsa på grund av covid-19, vänder sig i första hand till 1177 Vårdguiden för att få råd. 1177 Vårdguiden är regionernas gemensamma kanal till invånarna, som i stort sett alla känner till och allt fler använder som ett första steg då de behöver vägledning.

Samhällsnyttig, professionell, pålitlig och trygg. Så beskrivs 1177 Vårdguiden i en ny undersökning av attityder kring varumärket. Undersökningen som gjordes under december 2020, besvarades av drygt 800 personer som valts ut till en webbpanel som motsvarar ett tvärsnitt av Västerbottens befolkning, med en representativ fördelning mellan ålder, kön och geografi.

1177 Vårdguiden är välkänt. Hela 99 procent av de tillfrågade i Västerbotten har hört talas om varumärket och 86 procent har dessutom ett stort förtroende för 1177 Vårdguiden.

– Det är väldigt positivt att så många känner till och litar på 1177 Vårdguiden. Speciellt under pandemin när behovet av information är stort och allt fler har kontakt med vården, säger Malin Åberg, kommunikationsdirektör för Region Västerbotten. 

1177 Vårdguiden är invånarnas förstahandsval

Invånarna väljer 1177 Vårdguiden i första hand när de behöver fråga om råd eller få information om hälsa och sjukvård. Närmare hälften av befolkningen vänder sig i första hand till 1177 Vårdguidens tjänster när de är oroliga för sin eller någon annans hälsa och behöver råd. Det är en ökning med 15 procent från tidigare år. Ungefär en av fem vänder sig till sin hälsocentral eller till ett sjukhus. 

Även 1177.se ökar

Användningen av webbplatsen 1177.se har också ökat. Drygt 80 procent har någon gång besökt webbplatsen och majoriteten söker i första hand information när de blir sjuka. Bara nio procent uppger att de i första hand söker information på Google.

Valet av 1177.se bygger på att man tycker att webbplatsen ger bra och saklig information som känns trygg eftersom man litar på dem som står bakom webbplatsen. 

Enligt undersökningen har 80 procent även ringt 1177 på telefon under 2020.

Fler gör sina ärenden digitalt

95 procent uppger att de känner till 1177 Vårdguidens e-tjänster. 82 procent har också använt e-tjänsterna någon gång under året.

Ökad kännedom bland äldre

Malin Åberg är nöjd med resultaten och ser ökningen bland äldre som speciellt glädjande. Fler bland dem som är 65 år och äldre känner till vilka olika tjänster som finns på 1177.se jämfört med 2018.

– Vi kommer att ta avstamp i resultaten för att utveckla tjänsten lokalt berättar hon. Vi har mycket att glädjas över men även en del att ta tag i, bland annat behöver vi stärka kännedomen bland unga och män. 

Ökningen i Västerbotten

  • 99 procent har hört talas om 1177 Vårdguiden i Västerbotten.
  • 97 procent känner till telefonnumret 1177 för information om hälsa och vård.
  • 80 procent har också någon gång ringt 1177 Vårdguiden på telefon.
  • 95 procent känner till 1177.se som en webbplats med information om hälsa och vård.
  • 82 procent har någon gång besökt 1177.se.
  • 91 procent känner till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts både nationellt och på regional nivå. Varumärkesmätningen har genomförts på nationell nivå 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 samt 2014. Syftet är att ta reda på allmänhetens bild av tjänsten. Vissa år har extra mätningar också gjorts i några regioner.

Undersökningen är en kvantitativ studie i en webbpanel som består av cirka 130 000 svenskar. De 2015 personer som har besvarat undersökningen på nationell nivå har en representativ fördelning när det gäller ålder, kön och geografi. Även om urvalet är representativt måste man ta hänsyn till deltagarna att en webbpanel måste ha tillgång till dator, smartphone eller läsplatta samt internetanslutning. Det innebär att alla inte har möjlighet att delta i undersökningen. Datainsamlingen genomfördes i december 2020.

För Region Västerbotten har drygt 800 svar samlats in och resultatet jämförts med 2018.

Klicka här för mer information om 1177 Vårdguiden.

Mer information

Malin Åberg
Kommunikationsdirektör
Region Västerbotten
070-240 91 55

Presskontakt

Britta Näsman Fjellborg
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
070-653 65 56

Ämnen

Taggar

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-582 70 62
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige