Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Anna Lassinantti tf chef för staben för tillväxt och regional utveckling

Anna Lassinantti är fr o m 15 oktober t o m 15 mars 2008 tf chef för landstingets enhet för tillväxt och regional utveckling. Anna Lassinantti, med lång erfarenhet av att arbeta med regionala utvecklingsfrågor, är länskulturchef i landstinget och kommer att axla båda uppdragen under denna period. Bakgrunden är att Västerbottens läns landsting ska bilda ett gemensamt kommunalförbund tillsammans med länets 15 kommuner. Delar av landstingets verksamheter som idag finns inom området tillväxt och regional utveckling kommer att föras över till detta förbund. För mer information: Sofie Edberg, landstingsdirektör, 070-349 72 40 Anna Lassinantti, tf chef för staben för tillväxt och regional utveckling, 070-514 63 75 Hälsningar Thomas Jonsson Informationsfunktionen Västerbottens läns landsting 090-785 18 48 070-612 18 48

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige