Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ansträngd vårdplatssituation på Skellefteå lasarett

Gemensamt pressmeddelande från Västerbottens läns landsting och Skellefteå kommun Ansträngd vårdplatssituation på Skellefteå lasarett På grund av en mycket ansträngd vårdplatssituation vid medicin-geriatrik och kirurg-ortopedkliniken ställs nu samtliga planerade operationer in vid kirurg-ortopedkliniken. Orsakerna till den ansträngda vårdplatssituationen är dels att det finns drygt 50 utskrivningsklara patienter på sjukhuset, dels ett stort inflöde av patienter via Akutmottagningen. Detta innebär också att väntetiderna och behandlingstiderna just nu är långa vid Akutmottagningen. De patienter som berörs av att operationer måste framflyttas har fått information om detta. Den planerade operationsverksamheten beräknas kunna upptas igen efter trettonhelgen. Akuta operationer och canceroperationer fullföljs som planerat. - Det råder just nu en svår situation på lasarettet för både patienter och personal. Vi vädjar om allmänhetens förståelse över läget på sjukhuset, säger Ulf Oscarson, chefläkare. - Vi är medvetna om situationen på lasarettet och vidtar därför ett antal extraordinära åtgärder, säger Britt-Marie Schönfeldt, socialchef på Skellefteå kommun. Förutom redan beslutade extra insatser skapar kommunen ytterligare ett 10-tal platser på korttidsvistelser som kan tas i bruk före jul. För att frigöra ytterligare platser i befintliga korttidsvistelser kontrollerar vi om det är möjligt för den enskilde att komma hem med utökade hemtjänstinsatser. Skellefteå kommun och landstinget arbetar tillsammans för att hitta långsiktiga lösningar för utskrivningsklara patienter. - Som tillfälliga lösningar kan vi stryka planerade operationer och inläggningar samt nyttja alla tillgängliga vårdplatser på lasarettet och Malå sjukstuga, säger Ulf Oscarson. Landstinget undersöker också möjligheten att lösgöra lokaler dit de utskrivningsklara patienterna kan flyttas. Den tidigare lösningen att styra Norsjöambulansen till Lycksele lasarett är inte möjlig i dagsläget då även Lycksele lasarett är fullbelagt. Mer information lämnas av: Ulf Oscarson, chefläkare Skellefteå lasarett, telefon 0910-77 15 13, mobil 070-348 15 13. Britt-Marie Schönfeldt, socialchef Skellefteå kommun, telefon 0910-73 56 50, mobil 070-610 81 19.

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige