Gå direkt till innehåll
Projektet handlar om hur arkitektur, form och design kan bidra till ett mer hållbart och jämlikt samhälle, säger Jonas Lundström, Region Västerbotten. Foto: Patrick Trägårdh
Projektet handlar om hur arkitektur, form och design kan bidra till ett mer hållbart och jämlikt samhälle, säger Jonas Lundström, Region Västerbotten. Foto: Patrick Trägårdh

Pressmeddelande -

Arctic Design Center ska göra norra Sverige mer attraktivt

2022 startades Form Design Center, ett samarbete mellan Region Västerbotten och Region Norrbotten för att öka attraktions- och konkurrenskraften genom form, design, konsthantverk och arkitektur. Nu byter man namn till Arctic Design Center.

– Med nystarten väljer vi ett namn som även öppnar internationella möjligheter, säger Carola Fallgren på Region Västerbotten, tillträdande projektledare.

Arctic Design Center ska verka för att synliggöra vad som är viktigt att arbeta med under den gröna samhällsomvandlingen i norr. Målgrupper är bland annat offentlig sektor, näringsliv, akademi, medborgare och turister.

– Projektet handlar om hur arkitektur, form och design kan bidra till ett mer hållbart och jämlikt samhälle där människor trivs att leva och verka. Norra Sverige är redan en förebild i grön omställning och inte minst social hållbarhet. Att vi leder den utvecklingen kan vara viktigt för att folk ska välja att flytta hit och stanna kvar, säger Jonas Lundström, chef Näringsliv och samhällsbyggnad, Region Västerbotten.

Bakgrunden till projektet är ett riksdagsbeslut från 2018, den så kallade politiken för gestaltad livsmiljö, med målet: ”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön”. Hösten 2020 kom även EU med initiativet New European Bauhaus; ett initiativ som lyfter fram betydelsen av estetiska, sociala och kulturella värden i den gröna omställningen av samhället.

Arctic Design Center är placerat i Skellefteå men event kommer ske över de norra regionernas områden.

– Projektgruppen i norr ser fram emot en spännande fortsättning och massor av viktiga framsteg under projekttidens tre år, efter det är målet att ha en etablerad nod och mötesplats, säger Viktoria Wistemar, samordnare för projektet på Region Västerbotten.

Projektet drivs av Region Västerbotten i samverkan med Region Norrbotten, SVID (Stiftelsen svensk industridesign), Skellefteå kommun och medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Kontaktperson:

Viktoria Wistemar, samordnare Arctic Design Center, Region Västerbotten

viktoria.wistemar@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Jessica Larsson Svanlund

jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

070-773 49 95

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige