Gå direkt till innehåll
Batteribranschens kompetensbehov har kartlagts – samprojekt mellan norra Sverige och Finland redovisar sina resultat

Pressmeddelande -

Batteribranschens kompetensbehov har kartlagts – samprojekt mellan norra Sverige och Finland redovisar sina resultat

Den 22 september presenterar projektet Battery Region sina slutsatser kring behov och insatser för att möta kompetensbehovet inom batteribranschen i norra Sverige och norra Finland. Projektet bjuder in till en avslutande konferens i Skellefteå och digitalt.

När: 22 september 2022 kl 9.00-15.00 (UTC+2)
Plats: Scandic Hotell i Skellefteå eller digitalt
Moderator: Aurora Pelli, Affärsutvecklingschef Norra Sverige IVL
Om konferensen: https://batteryregion.eu/2022/06/30/slutkonferens/

Under två års tid har Region Västerbotten, Skellefteå Kommun, Norra Österbottens Förbund och den finska utbildningssamordnaren OSAO arbetat tillsammans i Interreg Nord projektet Battery Region.

Projektet har undersökt vilket behov av kompetens som företag inom batterivärdekedjan har i norra Sverige och norra Finland. Det har även kartlagt vilka utbildningar som finns och om dessa täcker behovet från företagen. Under projektets gång har utbildningar startats utifrån regionens behov. Ett exempel är Quality technician i Skellefteå. Projektet har även skapat möjligheter till utbyte mellan Sverige och Finland genom att marknadsföra respektive lands utbildningar.

– Projektet Battery Region har gett en bra grund för fortsatt samarbete över gränserna kopplat till kompetensförsörjningsfrågan. Många branscher har liknande utmaningar och ett fortsatt samarbete över olika discipliner och regioner behövs, säger Rickard Carstedt (S) regionråd, Region Västerbotten.

Batteribranschens centrala del i den gröna industriella omställningen innebär utmaningar för företag och utbildningssamordnare att i snabb takt utveckla och ta fram anpassade utbildningar för att möta det nya behovet av kompetens. En stor utmaning är att attrahera tillräckligt många sökande till utbildningarna. Välkommen att lyssna till Battery Regions slutsatser.

Ur programmet: 

  • Christian Junestedt från IVL Svenska Miljöinstitutet berättar om slutsatser från regeringsuppdraget ”Utveckla samverkan för Sveriges delar av en hållbar batterivärdekedja i EU” där fokus ligger på kompetensbehov och utbildning.
  • Finska arbets- och näringsministeriet berättar om resultat från den kompetensbehovsundersökning de gjort för alla företag inom batteribranschen i Finland.
  • Offentliga och privata aktörer, bland andra Northvolt och Storumans kommun ge sitt perspektiv på kompetensutmaningen i regionen.
  • Projekt som arbetar med angränsande frågor, som: Albatts, Arbeta tillsammans, Relocate och North Sweden Green Deal delar sina erfarenheter och resultat.
  • Ett Letter of intent kommer presenteras och undertecknas som ett resultat av två års samarbete.


Battery Region är ett Interreg Nord-projekt som finansieras med hjälp av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Läs mer om projektet:https://batteryregion.eu


För mer information

Sara Wård Edvall
Projektledare Battery Region, Region Västerbotten
+46761172965, sara.ward.edvall@regionvasterbotten.se

Sanni Pietilä, OSAO (Finland)
sanni.pietila@osao.fi

Presskontakt

Cecilia Lindell
Strateg Externa relationer, Region Västerbotten
070- 254 57 37, cecilia.lindell@regionvasterbotten.se


Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige