Gå direkt till innehåll
​Besöksförbudet upphör och besöksrestriktioner införs

Pressmeddelande -

​Besöksförbudet upphör och besöksrestriktioner införs

Nu lättar Region Västerbotten på vissa åtgärder som vidtagits med anledning av pandemin. Från och med den 12 juli tas det generella besöksförbudet på länets sjukhus och vårdenheter bort och i stället införs besöksrestriktioner. En enskild verksamhet kan dock besluta om lokalt besöksförbud eller särskilda restriktioner ifall man bedömer att behov finns.

Vårdverksamheterna i Region Västerbotten har sedan våren 2020 haft besöksförbud för att minska risken att få in smitta av covid-19 i verksamheten.

– Läget är nu väsentligt förbättrat och vaccinationstäckningen i befolkningen stiger för varje dag. Därför har Region Västerbotten beslutat att ta bort det generella besöksförbudet från och med måndag den 12 juli och i stället införs besöksrestriktioner, säger Magnus Hedström, områdeschef för länssjukvårdsområde 1 och tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

Besöksrestriktioner i Region Västerbotten

Viktigt att tänka på vid besök på sjukhus och vårdenheter i Västerbotten:

  • Besökare ska vara symtomfria och inte ha träffat någon med covid-19 under de senaste 14 dagarna.
  • Håll avstånd till andra och ha god handhygien.
  • Träffa endast den du är där för att besöka.
  • Besök helst sjukhuset ensam, om du har behov av stöd får endast en person följa med vid besöket. Vårdnadshavare till barn får alltid medfölja vid besök.
  • Undvik att vistas i allmänna utrymmen.
  • Använd munskydd.
  • Besöksreglerna gäller även dig som är vaccinerad.

Vissa enheter kan ha särskilda restriktioner, som till exempel BB-/förlossningsavdelningarna i länet som beslutat att ha kvar dessa tills vidare, men där frågan kommer tas upp igen efter semesterperioden. För information om vad som gäller, se 1177.se/vasterbotten eller kontakta den aktuella vårdenheten.

Mer information
Magnus Hedström
Områdeschef för länssjukvårdsområde 1 och tf hälso- och sjukvårdsdirektör
070-602 36 16.

Presskontakt
Per Strömbro
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
072-554 05 95

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595

Molli Rosenström

Presskontakt Kommunikatör Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-393 11 29
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige