Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bibliotek i beredskap – Västerbottens och Norrbottens folkbibliotek i totalförsvaret

Nu satsar regionbiblioteken i Västerbotten och Norrbotten på att fortbilda sina 29 kommuners folkbibliotekspersonal inför kris, krig eller förhöjd beredskap. En gemensam kompetenswebb har satts samman som syftar till ökad kunskap inom området med bäring på folkbiblioteksverksamhet och livesända webbinarier på temat, samt möjligheten att arbeta med en fiktiv ingång till sin roll i totalförsvaret.

I den nationella biblioteksstrategin slogs för en tid sedan fast att biblioteken i Sverige har en roll att spela i totalförsvaret. Detta är förstås inget nytt, eftersom vi i Sverige lyder under totalförsvarsplikt. Frågan är istället hur man som bibliotek arbetar gentemot sina målgrupper i händelse av kris, krig eller förhöjd beredskap.

Konkret arbetar bibliotek idag med beredskap, såtillvida att uppdraget kring medie- och informationskunnighet syftar till att göra allmänheten källkritiska och kunniga om algoritmer. Det är viktigt när vi idag vet att människor ofta tar del av nyheter i sociala medier. Biblioteken har också en omfattande programverksamhet, där man nu arrangerar kvällar om hemberedskap tillsammans med till exempel frivilliga försvarsorganisationer som Svenska lottakåren eller Försvarsutbildarna.

På den nya kompetenswebben kommer en mängd webbinarier att erbjudas, bland annat kommer Myndigheten för psykologiskt försvar att tala med biblioteken i länen om otillbörlig informationspåverkan och Länsstyrelsen i Västerbotten informera om hur information i kristid går ut till allmänheten.

– Biblioteken har med sin nationella infrastruktur och som en av de sista öppna, offentliga platserna en viktig roll att spela när nästa kris kommer, oavsett hur den ser ut. Och exakt hur den rollen kan se ut behöver de göra tillsammans med sin huvudman, menar Jenny Lindmark Svedgård, utvecklingsledare på Regionbibliotek Västerbotten, som också varit med och arbetat fram webben och dess innehåll.

Lindmark Svedgård sitter också i styrgruppen för Svensk biblioteksförenings expertnätverk för bibliotekens roll i totalförsvaret och fortsätter:

– Relevanta frågor att ställa till både sig själv som bibliotekarie och till sin egen biblioteksverksamhet skulle kunna vara: Hur ser biblioteksuppdraget ut när nästa pandemi kommer? Eller när dammen brister och skogsbranden rasar? Ska kanske biblioteksbussarna spela en extra viktig roll i våra län? Och vad behöver personalen kunna i händelse av kris, krig eller förhöjd beredskap?

Susanne Ljungström, litteraturutvecklare på Region Västerbotten, tillägger:

– Det kan kännas svårt att närma sig det här stora och lite ovana området från bibliotekens håll. Vi har därför arbetat fram en möjlighet att börja jobba med beredskap utifrån ett par fiktiva ingångar. Två författare har ombetts skriva varsin novell som utspelar sig i Västerbotten respektive Norrbotten. Novellerna bygger på redan skrivna romaner, men nu adderar vi i Västerbotten Mats Söderlunds universa från trilogin Ättlingarna, samt platsen där Therese Henrikssons roman Kyla” utspelar sig i Norrbotten.

Kompetenswebben håller vernissage den 9/6 kl 9.00-9.45 (anmälan krävs) men blir därefter öppen för alla.

Vid årsskiftet arrangeras en midissage, med möjlighet att träffa författarna till novellerna och avslutas gör kompetenswebben med en finissage om ett knappt år.

Kompetenswebben Bibliotek i beredskap finns här:

http://bibliotekiberedskap.se

För mer information, kontakta:

Jenny Lindmark Svedgård, utvecklingsledare på Regionbibliotek Västerbotten

070-322 86 77

jenny.lindmark.svedgard@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Jessica Larsson Svanlund

070-773 49 95

jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige