Gå direkt till innehåll
Rönnskär, 2021, leaching plant, sustainability, recycling
Rönnskär, 2021, leaching plant, sustainability, recycling

Pressmeddelande -

Boliden ansluter sig till regionalt påverkansarbete

Region Västerbottens nätverk ”Tillsammans för regionens utveckling” med syfte att tillsammans med näringslivet driva påverkansfrågor och utveckla regionen genom effektiva och hållbara mötesplatser förstärks med ytterligare en stark samarbetspartner. Det är Boliden som ansluter sig till samarbetet.

Det är Boliden Rönnskär och Bolidenområdet som går med i Region Västerbottens nätverk Tillsammans för regionens utveckling.

– Det är malmen, metallerna, energin, råvarorna och människorna som leder den gröna omställningen och på Boliden är det naturligt för oss att tillsammans med andra aktörer driva den utvecklingen, säger Karin Ahnqvist, hållbarhetschef för Boliden Rönnskär. Vår näring och verksamheters hållbara utveckling, kompetensförsörjning och samhällsbyggnad sker i ett högt tempo och det är genom samarbetet i regionen som vi kan säkra utvecklingen tillsammans. Det är då vi verkligen är Bästerbotten!

Partnerskapsplattformen har funnits sedan 2019 och knyter huvudsakligen an till de fyra mötesplatser som årligen arrangeras i regi av Region Västerbotten; Västerbotten på Grand Hôtel, Mötesplats Lycksele, Mötesplats Digitala Västerbotten och Västerbotten i Almedalen. Syftet med mötesplatserna är att utveckla länets närvaro på den nationella och internationella arenan. Men också att skapa dialog mellan beslutsfattare och nyckelaktörer, samla kraft i länets utvecklingsarbete och bygga strategiska mötesplatser för samhällsfrågor.

Övriga huvudparters i nätverket är Balticgruppen, Skellefteå Kraft och Umeå Energi.

– Vi är väldigt glada över att förstärka vårt arbete med Boliden, säger Thomas Hartman, chef Externa relationer och strategisk platsutveckling, Region Västerbotten. Vi har sedan lång tid samarbetat med flera externa aktörer när det kommer till påverkansinsatser, men att formalisera samarbetet på det här sättet är självklart en stor styrka för oss.

Fyra mötesplattformar

Mötesplats Lycksele riktar sig till näringsliv, akademi, offentlig sektor, politiken, det civila samhället och allmänheten – med en förenande vilja att utveckla regionen. En konferens där seminarier, kreativa workshops, prisutdelningar och nya möten fyller agendan. Mötesplatsen skapar engagemang och öppnar upp för diskussion och samhandling mellan opinionsbildare och regionala aktörer. Något som i sin tur syftar till att vidareutveckla innovationsklimatet och framtidssäkra regionens attraktionskraft.

Västerbotten i Almedalen är ett etablerat forum där många prioriterade aktörer från både offentlig och privat sektor finns på plats under begränsad tid. Det ger stora möjligheter till sektorövergripande samordning, möjligheter att både agera enskilt och tillsammans i olika frågor och tillfälle att belysa regionens påverkansfrågor.

Mötesplats Digitala Västerbotten är norra Sveriges största konferens om digitalisering och verksamhetsutveckling. Den vänder sig till tjänstepersoner och beslutsfattare inom både offentlig sektor, näringsliv och akademi. Syftet är att vara en inspirerande mötesplats för ny kunskap om digitaliseringens möjligheter, stärkta nätverk mellan individer och organisationer och en ökad jämlikheten i den digitala utvecklingen.

Västerbotten på Grand Hôtel syftar till att lyfta fram länets intressen till regionala, nationella och internationella intressenter. I januari tar företag och organisationer från Västerbotten plats i lokalerna på Grand Hôtel under tre veckor. Syftet är att presentera sig, möta kunder och arrangera seminarier och konferenser. Nationella och internationella aktörer samlas för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan.

För mer information

Krister Ruth, strateg med ansvar för partnerskap, Externa relationer och strategisk platsutveckling, Region Västerbotten
070-663 75 63, krister.ruth@regionvasterbotten.se

Thomas Hartman, chef Externa relationer och strategisk platsutveckling, Region Västerbotten
070-666 49 95, thomas.hartman@regionvasterbotten.se

Presskontakt

Micaela Löwenhöök, strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling, Region Västerbotten

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se


Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-582 70 62
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige