Gå direkt till innehåll
Bra betyg till förlossnings- och mödrahälsovården i Västerbotten

Pressmeddelande -

Bra betyg till förlossnings- och mödrahälsovården i Västerbotten

I dag publiceras den första helårsrapporten av graviditetsenkäten. En stor majoritet av kvinnorna i Västerbotten är nöjda med sina erfarenheter från mödrahälsovården och förlossningsvården, men enkätsvaren pekar också ut ett antal utvecklingsområden.

Inom ramen för satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård har gravida kvinnor och nyblivna mammor i hela Sverige möjlighet att svara på en enkät om den egna hälsan och vården under graviditet, förlossning samt tiden efter. Sedan lanseringen av enkäten i december 2020 har drygt 125 000 kvinnor svarat och 4 874 av svaren kommer från Region Västerbotten.

Unik och viktig information

Resultaten för tolv månader visar att många kvinnor har en positiv uppfattning om vården. I Region Västerbotten anger 91 procent att de skulle rekommendera både sin mödrahälsovård och förlossningsavdelning till andra gravida och nyblivna mammor. De allra flesta uppger även att de känt sig trygga i kontakten med vården och har blivit bemötta med respekt i samband med förlossningen.

Svaren från Region Västerbotten ligger i nivå med rikssnittet eller högre på många frågor.

– Svaren från enkäten är jätteviktiga för oss. Här får kvinnorna en chans att säga vad de tycker och tänker, vad de önskar och behöver. Det ger oss unik och viktig information om vad vi gör bra och vad som kan bli ännu bättre, så att de kan känna sig trygga hela vägen, säger Hanna Nyström som är samordningsbarnmorska i Region Västerbotten.

Svårt att veta vart man ska vända sig

Graviditetsenkäten visar att de allra flesta är nöjda, men tydliggör även ett antal utvecklingsområden. Svaren visar bland annat att 20 procent av kvinnorna som fött barn i Västerbotten inte vet vart de ska vända sig vid psykiska besvär efter förlossning. Vid fysiska besvär är siffran 28 procent.

– Vi har jobbat jättemycket på informationsbiten och bland annat uppdaterat informationen på sidan ”Att vänta och föda barn i Västerbottens län” på 1177.se. Här ligger ansvaret på oss allihop i vårdkedjan, att sprida information om var man ska vända sig, säger Hanna Nyström.

Hon berättar att mödrahälsovården och barnhälsovården jobbar nära förlossningen och BB för att alla ska ge en så samlad och lik information som möjligt.

– Informationen finns, men den når inte alltid fram på rätt sätt. Vi har tagit fram digitala lösningar i form av QR-koder som hänvisar till webbplatsen 1177.se för att nå fler. Vi har även diskuterat om en chattfunktion skulle underlätta, säger Hanna Nyström.

Amningsstödet fortsatt utvecklingsområde

Även amningsstödet till nyblivna mammor är ett område som kan utvecklas. Efter åtta veckor svarar 21 procent av kvinnorna som upplevt problem med amningen att det inte fått det stöd de önskat, vilket är ett något bättre resultat än rikssnittet.

– Amning diskuteras både under graviditeten och efter att barnet är fött. Har man problem ska man höra av sig, till förlossningen eller till amningsmottagning, säger Anna Rilfors som är avdelningschef på förlossningsavdelningen vid Skellefteå lasarett.

Hon berättar att det under våren planeras utbildningstillfällen för distriktssköterskor som normalt tar över ansvaret när barnet är en vecka gammalt. Det är viktigt att olika vårdgivare ger samma råd när det gäller amning och problem kopplade till amning.

– Hur ger vi en bra amningsstart? Den frågan har vi med oss hela tiden, och enkäten ger oss viktiga insikter om vad vi behöver förbättra och vad vi behöver bli bättre på att samarbeta kring, säger Anna Rilfors. 

Ta del av de nationella resultaten

SKR har samlat de nationella resultaten i en rapport. Läs den senaste rapporten och tidigare rapporter på skr.se

Mer information om graviditetsenkäten och hur man gör för att delta finns på 1177.se

Mer information

Hanna Nyström
Vårdutvecklare och samordningsbarnmorska
Region Västerbotten
hanna.a.nystrom@regionvasterbotten.se
090-785 21 83, 070-865 42 47

Anna Rilfors
Avdelningschef
Förlossningsavdelningen vid Skellefteå lasarett
Region Västerbotten
anna.rilfors@regionvasterbotten.se
0910-77 15 27, 073-062 28 96

Helena Bogseth (frågor om satsningen)
Utredare
Kontaktperson för satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård
Region Västerbotten
helena.bogseth@regionvasterbotten.se
073-804 23 30

Presskontakt

Linn Johansson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
072-214 43 47
linn.f.johansson@regionvasterbotten.se

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595

Molli Rosenström

Presskontakt Kommunikatör Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-393 11 29
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Relaterat innehåll

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige