Gå direkt till innehåll
Covid-19 slår hårt mot länets kulturskapare

Pressmeddelande -

Covid-19 slår hårt mot länets kulturskapare

Akut inställda uppdrag och tappade intäkter på upp emot en halv miljon kronor. Länets professionella kulturskapare drabbas hårt i Corona-epidemins spår, det framkommer i en enkät som Region Västerbotten sammanställt.

- Vi vill använda samhällets resurser på smarta och innovativa sätt för att hjälpa de kulturskapare som har det absolut värst, säger Joakim Sandberg, regionkulturchef, Region Västerbotten. Den miljard som regeringen aviserat som stöd till landets idrotts- och kulturliv behöver komma på plats så snart som möjligt, men risken är att det blir för sent för en del.

I enkäten som Region Västerbotten skickat ut till länets professionella kulturskapare tecknas en mörk bild av läget. Var femte kulturproducent kan inte längre arbeta och 63 procent har drabbats av inställda uppdrag. Merparten av de förlorade uppdragen handlar om 1000 - 20 000 kronor, men några har tappat uppdrag värderade till en halv miljon kronor. Inspelningar, konserter och föreställningar har ställts in och andra har skjutits fram till sommaren och hösten med förhoppning om att läget ska vara annorlunda då. Av de 100 personer som svarade på enkäten är 53 procent inte anslutna till A-kassan, vilket påverkar möjligheterna till ersättning vid förlorat arbete, och många letar nu efter nya jobb i andra branscher. En majoritet av de professionella kulturskaparna i länet driver sin verksamhet som egenföretagare.


Tydlighet, förståelse, flexibilitet och ekonomiskt stöd

Vad som efterfrågas av kulturskaparna är tydliga direktiv från bidragsgivare, samt en förståelse för att verksamheter inte kommer att kunna fullfölja sina planerade uppdrag. Det efterfrågas också en flexibilitet hos bidragsgivarna, som möjliggör en tillfällig omställning av verksamheten Tydligast framkommer behovet av olika former av stödpaket och ekonomisk hjälp.

- Vi behöver synliggöra kulturskaparnas situation och skapa förståelse för de behov av insatser som finns, säger Joakim Sandberg. Vi ska inte dra tillbaka anslag och på så sätt försvåra tillvaron ytterligare, det är det budskap vi vill skicka till kulturlivet i Västerbotten, och vi hoppas att såväl regering och andra centrala myndigheter vill skriva under på det.


För mer information:

Joakim Sandberg
Regionkulturchef, Region Västerbotten
073-807 57 90, joakim.sandberg@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Cecilia Lindell
Strateg externa relationer, Region Västerbotten
070-254 57 37, cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige