Gå direkt till innehåll
Bild: Våra Liv, Västerbottensteatern,  Foto: Patrick Degerman
Bild: Våra Liv, Västerbottensteatern, Foto: Patrick Degerman

Pressmeddelande -

Covid-19-stöd till kulturskapare i Västerbotten

Kvarstående medel inom kulturbudgeten för 2020 kommer att omdisponeras och användas för att lindra effekterna av pandemin för länets kulturskapare. Det beslutade Regionala utvecklingsnämnden idag, i enlighet med kulturutskottets förslag.

– Kulturen är en av de hårdast drabbade branscherna på grund av pandemin. Staten har gett krispaket i omgångar och nu gör vi en regional insats för i första hand de fria aktörerna, säger Nina Björby (S) ordförande för kulturutskottet vid Region Västerbotten.

Covid-19 och de efterföljande restriktioner som införts i landet har hindrat många initiativ från att genomföras och budgetmedel för över en miljon kronor har inte kunnat nyttjas fullt ut som planerats. Region Västerbotten väljer nu att använda pengarna i en riktad insats för att stödja länets kulturskapare genom:

  • Inköp av offentlig konst från konstnärer och konsthantverkare verksamma i länet
  • Förstärkning av de medel som finansierar Region Västerbottens kulturstipendier till fria utövare i länet
  • Förstärkningsmedel för insatser för länets fristående kulturskapare främst inom musik och scenkonst, såväl live som digitalt.

– Vi är många som längtar till att vi igen kan gå på konserter, teater, utställningar, film, litteraturtillställningar et cetera. När intäkterna uteblir är det därför viktigt att vi är med och stöttar dem som skapar konst och kultur, säger Nina Björby.

Tidigare åtgärder

Redan under våren beslutade regionen att inte återkräva pengar för kulturverksamhet som var tvungen att ställa in eller ställa om för att följa restriktionerna. Insatser, särskilt digitala, för att nå publiken och medborgarna kräver både kreativitet och resurser och alla medel är viktiga för att utifrån gällande riktlinjer hålla länets kulturutbud vid liv. Från regeringens sida har en rad insatser gjorts för att försöka lindra pandemins effekter för kultursektorn. Bland annat har länets verksamheter inom Kultursamverkansmodellen tilldelats över 9 miljoner kronor (beslut om fördelning av dessa RUN 2020-10-08). 


För mer information:

Nina Björby 
Ordförande kulturutskottet, Region Västerbotten
070-627 49 96, nina.bjorby@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Cecilia Lindell 
Strateg Externa relationer, Region Västerbotten
070-254 57 37, cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige