Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Cykelväg Umeå-Holmsund beslutad i Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden sammanträdde i Umeå torsdagen den 29 februari. Bland besluten som fattades fanns bland annat ett förslag på att anlägga en gång- och cykelväg mellan Umeå och Holmsund.

– Det är glädjande att kunna prioritera att skapa en säker trafiklösning för alla som idag cyklar och går längs sträckan. Förhoppningsvis kommer de nu också att bli fler, säger Maud Ericson, strateg Infrastruktur på Region Västerbotten.

Gång- och cykelbanan kommer att bli 3,5 meter bred och separeras från vägbanan av ett räcke. Finansieringen kommer från Region Västerbotten genom investeringsmedel i Länsplanen för infrastruktur. Går allt enligt planerna kommer gång- och cykelbanan att anläggas i samband med att Trafikverket genomför beläggningsarbete som startar under sommaren 2024.

Bland övriga ärenden i Regionala utvecklingsnämnden den 29 februari fanns en justering av Ultras taxa för kollektivtrafiken i Umeå med 4% från och med den 29 april. Taxan för barnbiljetter påverkas inte.

Protokollet publiceras efter justering på:

https://regionvasterbotten.se/protokoll-och-handlingar


Kontakt:

Rickard Carstedt (S), ordförande regionala utvecklingsnämnden

richard.carstedt@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Jessica Larsson Svanlund

jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

070-773 49 95

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige