Gå direkt till innehåll
Patrik Sällström, regional utvecklingsdirektör, delade ut priserna till årets Regio Stars. Foto: Patrick Trägårdh
Patrik Sällström, regional utvecklingsdirektör, delade ut priserna till årets Regio Stars. Foto: Patrick Trägårdh

Pressmeddelande -

De är Västerbottens Regio Stars 2024

Nytänkande projekt belönades under Mötesplats Lycksele

Regio Stars Västerbotten är ett initiativ av Region Västerbotten som uppmärksammar nytänkande regionala utvecklingsprojekt i Västerbotten. Med utmärkelsen vill Region Västerbotten visa hur aktörer i länet bidrar till nytta för Västerbotten och västerbottningarna.

Årets vinnare belönades under Mötesplats Lycksele den 29 maj. En av vinnarna var PUA – Professionella Unga Artister. PUA var en flerårig satsning för att stärka kulturlivet i inlandet och företagsamheten hos ungdomar i de berörda kommunerna.

– Vi behöver projekt som vänder sig till unga, inte minst flickor, i våra små inlandskommuner.

Ungdomarna är framtiden, säger Patrik Sällström, regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten.

Vid Mötesplats Lycksele delade också RF-SISU ut ett pris: Årets idrottsförening i Västerbotten. Priset lyfter fram föreningar som bidrar särskilt positivt – till samhället, till idrotten eller på annat sätt. Årets vinnare är Dorotea IF.

Region Västerbotten gratulerar vinnarna!

Vinnare Regio Stars 2024


Kategori: En nytänkande och smart region

Vinnare: OPTIK

För att ha visat goda konkreta resultat i stora delar av länet, med ambitiös integrering av hållbarhet och jämställdhet. OPTIK tillgängliggör på ett utmärkt sätt spjutspetsteknik som utvecklar innovationer i Västerbottens företag, så att vi kan växa som en nytänkande och smart region.

Kategori: En region med platsbaserad hållbar näringslivsutveckling

Vinnare: SHiMR (Strategisk samverkan för en hållbar näringslivsutveckling i möjligheternas region)

För uppnådda resultat genom behovsbaserade aktiviteter som skapat stort engagemang. SHiMR utvecklar inkluderande, jämställda och hållbara företag i inland och glesbygd vilket på ett utmärkt sätt förstärker Västerbotten som en region med platsbaserad hållbar näringslivsutveckling.

Kategori: En region med hållbara livsmiljöer att bo, verka och leva i

Vinnare: PUA Professionella Unga Artister

För konkreta resultat av insatser med hög efterfrågan. Med sin bas i inlandet ger PUA en möjlighet för unga kulturskapare, inte minst tjejer, att verka där. Möjligheter till professionell kultur i hela länet är ett värdefullt bidrag till en region med hållbara livsmiljöer att bo, verka och leva i.


Kategori: En hälsofrämjande region

Vinnare: Tidig mobilisering på IVA

För konkreta resultat till nytta för individ och verksamheter i region och kommun. Tidig mobilisering på IVA har genom personalmedverkan utvecklat ett arbetssätt som ger högre livskvalitet för individen, bättre ekonomi samt minskad användning av material och läkemedel – ett starkt bidrag till en hälsofrämjande region.

Presskontakt:

Jessica Larsson Svanlund

070-773 49 95

jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

Läs mer om Regio Stars här:

https://www.regionvasterbotten.se/strategi-och-analys-av-regional-utveckling/regio-stars-vasterbotten

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige