Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Digital läkarkontakt ökar tryggheten

Sjukstugor i inlandet har svårt att erbjuda läkare till de särskilda boenden man ansvarar för. Nu ska ett nytt projekt undersöka om digitala läkarkontakter kan öka tryggheten och kontinuiteten för de äldre.

Region Västerbottens har under många år satsat stort på digitalisering inom hälso- och sjukvården. Man har bland annat byggt upp virtuella samhällsrum i Västerbottens inland, testat drönare som transportmedel i glesbygd och inlett ett arbete med digitalt läkarstöd från Spanien.

Bättre kontinuitet

I det aktuella projektet riktas nu fokus på inlandskommunernas särskilda boenden, Säbo, där kommunerna har huvudansvaret för verksamheten. Region Västerbotten ansvarar för att läkare finns tillgängliga vid de återkommande medicinska ronderna.

– På vissa av våra enheter finns det inga fasta läkare, till exempel har sjukstugan i Malå bara stafettläkare, säger Katarzyna Wikström, tillförordnad verksamhetschef vid sjukstugan och projektledare för God och nära vård i södra Lappland.

– Det kan vara problematiskt för äldre multisjuka på särskilda boenden med olika läkare vid varje besök. Vi vill genom att erbjuda samma läkare varje gång få en bättre kontinuitet och också stärka förtroendet för vårdapparaten, säger hon.

Testa nytt arbetssätt

Projektet, ”Digifysiska vårdkontakter ökar tryggheten för personer på särskilda boenden” är ett samarbete mellan Region Västerbotten, det statliga forskningsinstitutet Rise och den digitala vårdgivaren Kry.

– De har en överkapacitet på specialistläkare som vi inom regionen inte har och vi vill testa ett nytt arbetssätt med en ny aktör, säger Katarzyna Wikström.

Kontroversiellt och spännande

Det faktum att Kry är en del av projektet kan av många uppfattas som aningen kontroversiellt, något som Peter Berggren, områdeschef för närsjukvården i södra Lappland, är medveten om.

– Det är ett jättespännande projekt där vi samarbetar med ett helt igenom digitalt företag för att öka vårdkvaliteten för vår kanske mest prioriterade målgrupp, säger han.

– Jag är kritisk mot delar av deras affärsmodell, med det här är ett sätt för dem att vara ett stöd för ett prioriterat område.

Digitala fördelar

Tanken var att specialistläkarna från vårdbolaget skulle besöka Malå i början av projektet för att på plats träffa de äldre på boendena och därefter vid ronderna en gång i veckan hålla digital kontakt. Antingen bara med personalen eller med patienterna med hjälp av en surfplatta.

– Vi vill se om vilka fördelar det finns med att träffas digitalt och ibland också fysiskt. Men i och med coronapandemin är det svårt att ta hit läkare från Stockholm för att träffa patienter i Malå, förklarar Katarzyna Wikström.

Utvärdering i vår

I projektet, som inleds under hösten 2020, kan också fler kommuner i inlandet komma att ingå. I april nästa år utvärderas projektet genom att alla inblandade, läkare från Kry, personal från det särskilda boendet, boende och deras anhöriga, får ge sin åsikt om kombinationen av de digitala och fysiska vårdkontakterna. Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman ansvarar för de avslutande intervjuerna.

– Det är Region Västerbotten som är ägare av problemet, Kry utvecklar en struktur och Rise sköter projektadministrationen. De kan också se på det hela med nya ögon och ställa andra frågor än vad vi själva kanske skulle ha gjort, förklarar Katarzyna Wikström.

– Att vi får hjälp med utvärderingen av en extern aktör är en stor fördel, säger Peter Berggren.

Akuta situationer

Från Malå kommun hoppas man att den digifysiska lösningen ska skapa en trygghet och kontinuitet hos patienterna, även om de inte alltid kan träffa läkarna fysiskt.

– Vi arbetar redan nu mycket digitalt och vi är positiva till att också testa denna digitala lösning, säger Marie Önnerlöv Näslund, enhetschef för Malå kommuns hälso- och sjukvård.

– Vi måste naturligtvis utvärdera detta för att till exempel se hur vi kommunicerar med varandra och vad vi ska göra vid akuta situationer, då vi naturligtvis behöver ha fysiska läkarkontakter, säger hon.

Läkare från Västerbotten

Under projekttiden är det vårdbolaget som står för de digitala läkarkontakterna, något som kan komma att förändras.

– Om arbetssättet visar sig fungera kanske allmänläkare från Västerbotten kan sköta det i framtiden, säger Katarzyna Wikström.

Fakta: Projektet finansieras med cirka 1,5 miljoner kronor under 2020 från innovationsmyndigheten Vinnova. Myndigheten står också för 50 procent av de kostnader som vårdbolaget Kry har.

Mer information:
Katarzyna Wikström, tillförordnad verksamhetschef vid Malå sjukstuga, 0953-142 28
Peter Berggren, områdeschef för närsjukvården i södra Lappland, 070-347 34 20

Presskontakt:
Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
090-785 18 51

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige