Gå direkt till innehåll
Carina Gustafsson, till höger, förklarar stjärnprofilens olika hälsoparametrar.
Carina Gustafsson, till höger, förklarar stjärnprofilens olika hälsoparametrar.

Pressmeddelande -

​Digitalt hälsoformulär med bedömningsstöd moderniserar Västerbottens hälsoundersökningar

Den 15 februari startar ett försök med digitala hälsoformulär i Region Västerbotten. De som deltar i Västerbottens hälsoundersökningar på hälsocentralerna Anderstorp, Moröbacke, Boliden, Robertsfors samt sjukstugorna i Storuman och Tärnaby kommer att kunna delta. Detta är en del i regionens arbete med att ersätta pappersformulär med digitala patientformulär.

Precis som tidigare skickas inbjudan med en tid på hälsocentralen till dem som fyller 40, 50 eller 60 under året. I inbjudan finns allmän information om Västerbottens hälsoundersökningar och för dem som ingår i projektet även information om hur de kan svara på hälsoformuläret digitalt via 1177.se.

Modern lösning
– Det känns väldigt bra att komma igång med en tidsenlig lösning och låta invånarna prova det nya formuläret. Digitaliseringen ger stora vinster för både deltagare och medarbetare samtidigt som vi sparar pengar och miljö, säger Carina Gustafsson, hälsoutvecklare på folkhälsoenheten som lett utvecklingsarbetet.

Dessutom kan deltagarna under det första besöket på hälsocentralen, där en undersköterska tar de prover som ingår, i många fall också välja att ha sitt hälsosamtal med distriktssköterskan på distans.

I arbetet med digitaliseringen har frågorna omarbetats vilket bland annat innebär att det nu harmonierar med livsmedelverkets rekommendationer när det gäller matvanor. Det innebär också att det blir färre frågor som distriktsköterskan ställer muntligt.

Förutom att underlätta för deltagarna innebär digitaliseringen att både undersköterskan som tar proverna och distriktsköterskan som ska genomföra hälsosamtalet får ett nytt och bra stöd.

– Alla data från formuläret förs automatiskt in i journalsystemet även om det fortfarande krävs en handpåläggning för provsvaren. Men kanske kan ny teknik lösa det problemet på sikt så att vi slipper även det dubbelarbetet, säger Carina Gustafsson.

Nytt och bra stöd
Hon berättar att systemet utifrån formulärsvar och provresultat automatiskt visar de råd som tagits fram inom de olika frågeområdena. Om man exempelvis väger för mycket får man rådet att röra på sig och se till att man har en bra kondition och om man äter för lite frukt och grönt får man veta att man borde äta mer.

– Bedömningsstödet är en bra utveckling eftersom det innebär att jag sparar tid. Det kommer säkert att fungera fint när jag lärt mig systemet, säger Emma Jonsson, sjuksköterska på Storumans sjukstuga som kommer att delta i piloten.

Systemet visar också om deltagaren bör erbjudas en remiss till beteendemedicin, centrum för kardiovaskulär genetik, en snar läkarkontakt eller signalera att man inte ska gå hem utan läkarbedömning om man har mycket förhöjt blodtryck eller blodsocker. Vid vissa nivåer eller om vissa värden sammanfaller med andra värden så flaggar systemet direkt.

– Även tidigare har distriktssköterskorna haft koll på dessa parametrar och sett till att deltagarna fått den hjälp de behöver men då gjort bedömningar genom att bläddra i frågeformuläret, titta på provsvar och i manualen vilket tar tid. De stödjande frastexterna sparar inte bara tid utan ökar också patientsäkerheten, säger Carina Gustafsson.

Säkert system
Att uppgifterna kommer in via ett formulär på 1177.se innebär också att alla data hanteras på ett säkert sätt. Invånaren använder BankId eller Freija eID och vårdpersonalen sin personliga inloggning med SITHS-kort.

– Det blir spännande att se hur det tas emot. Under piloten får vi förhoppningsvis feedback från både deltagare och medarbetare som gör att vi kan utveckla det digitala stödet än mer, säger Carina Gustafsson.

Piloten börjar utvärderas så snart en av de sex enheterna tagit emot fem deltagare. Undersköterskorna och distriktssköterskorna som deltar kommer att dokumentera sina erfarenheter löpande.

– Vi har länge varit föregångare när det gäller att erbjuda invånarna hälsoundersökningar och hälsosamtal och nu blir vi också föregångare genom att vi byggt in ett bedömningsstöd när vi digitaliserar. Andra regioner har visat intresse av att använda vårt formulär och anpassa det till sitt upplägg, säger Carina Gustafsson.

Fler enheter digitaliserar
En annan enhet som digitaliserar sina patientformulär är enheten för anestesi, operation och intensivvård. Varje år hanterar de cirka 30 000 bedömningar och hälsodeklarationer inför operation i länet. Det är pappersformulär som skickas till patienten för att sedan skannas eller matas in manuellt i journalsystemet.

– Nu när vi utvecklat tjänsten digitala patientformulär får fler vårdverksamheter möjlighet att införa nya arbetssätt som frigör tid för medarbetarna, säger Jim Johansson, projektledare och verksamhetsutvecklare E-hälsa Västerbotten.

Mer information

Carina Gustafsson
Hälsoutvecklare, folkhälsoenheten
Region Västerbotten
072-220 90 09

Jim Johansson
Verksamhetsutvecklare, E-hälsa Västerbotten
Region Västerbotten
072-710 27 97

Mediakontakt

Annelie Hägglund
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
076-842 70 70

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige