Gå direkt till innehåll
Kaj Backman är Region Västerbottens projektledare för DVIS. Foto: Jörgen Boström
Kaj Backman är Region Västerbottens projektledare för DVIS. Foto: Jörgen Boström

Pressmeddelande -

DVIS stärker kapaciteten för digitalisering i Västerbotten 

Region Västerbotten har beviljats finansiering för projektet Digitala Västerbotten i samverkan (DVIS). Alla femton kommuner i Västerbotten samt Örnsköldsviks kommun deltar i projektet som ska lyfta kommunernas kompetens, förmåga och kapacitet för digitalisering genom samverkan.

Projektet DVIS kommer att fokusera på att utveckla kommunernas digitala ledningsförmåga, IT-arkitektur och informationssäkerhet. Målet är att etablera nya strukturer och arbetssätt för att kunna realisera samverkan och samutveckling mot ett gemensamt nyläge.

– Vi befinner oss i en tid av omställning med nya samhällsutmaningar och en ständigt accelererande förändringstakt. Förmågan till förändring och förnyelse kommer att vara avgörande om kommunerna i Västerbotten ska kunna leverera välfärd och tjänster med bibehållen kvalitet och effektivitet till såväl invånare som företag. Digitalisering är en grundläggande förutsättning för att lyckas, säger projektledaren Kaj Backman, Region Västerbotten. 

Samtliga femton kommuner i Västerbotten samt Örnsköldsviks kommun kommer aktivt att delta i projektet. Deltagandet sker i linje med en gemensam strategi med en tydlig målbild om vad den ökade digitala förmågan och kapaciteten ska leda till: Världens bästa innovativa och omtänksamma välfärd, smart och tillgänglig för alla. Samma vision som satts i den nationella agendan, Handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering, som Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram.

För att uppnå målet för Västerbotten behövs en gemensam grundkapacitet för att kunna samverka både regionalt och nationellt, samt att digitalisera och bemanna lämpliga processer för samhällsservice inom kluster av kommuner. Projektet DVIS kommer att vara ett viktigt stöd för kommunerna i den utvecklingen.

 – Länets kommuner har olika förutsättningar, inte bara kopplat till befolkningsstorlek. Vi ska leverera samma sak och möter samma problem. Projektet DVIS kommer bidra till att vi kan agera i samverkan på ett bättre och effektivare sätt än i dagsläget, vilket motverkar att kommuner hamnar på efterkälken, säger Karolina Johansson, kommunchef i Vännäs kommun.  

Projektet kommer att pågå under tre år, från och med den 2 februari 2024 till och med den 31 januari 2027 och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), regionala utvecklingsmedel samt medfinansiering från de deltagande kommunerna.

Foto Kaj Backman: Jörgen Boström

Foto Karolina Johansson: Sofia Carlström

Läs mer i Verksamhetsplan 2023-2025, upprättad av strategirådet för kommunerna i Västerbottens gemensamma digitalisering:

https://www.regionvasterbotten.se/VLL/Filer/Slutversion%20Verksamhetsplan%202023-2025%20.pdf

Kontakt:

Kaj Backman, samordnare digitalisering

kaj.backman@regionvasterbotten.se

070-616 57 47 

Presskontakt:

Jessica Larsson Svanlund 

jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

070-773 49 95 

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige