Gå direkt till innehåll
Dystert för Västerbottens besöksföretag

Pressmeddelande -

Dystert för Västerbottens besöksföretag

När Västerbottens besöksföretag beskriver hur de drabbats av pandemin tecknas en dyster bild. De hanterar ekonomiska konsekvenser av restriktioner, stängda gränser och oro för smitta, men också personlig oro och sömnlöshet. Det framgår i de fem enkäter som Region Västerbotten sammanställt under året.

Den senaste enkäten från mitten av december visar att 90 procent av 274 besöksföretag upplever ytterligare negativa konsekvenser sedan den förra enkäten i slutet av augusti. Nära hälften av företagen har permitterat eller sagt upp personal. Andelen som är oroade växer. Ett tydligt budskap som förmedlas är vikten av att den lokala köpkraften riktas mot de lokala företagen. Näthandel och kunders ovilja att köpa på plats framhålls som stora hinder för verksamheterna. Att företagen anpassat och skapat säkerhet i såväl butiker som restauranger tycks inte övervinna kundernas oro.

– Med fog behöver vi oroa oss för besöksföretagens uthållighet och förmåga till återhämtning när det vänder. Även om det är allmänt känt att många har det tufft är vår senaste sammanställning extra dyster. Företagare har redan gjort vad de kan. De har permitterat och sagt upp personal, hittat annan inkomst för sig själv och sökt de stöd som många upplever har brister i sin utformning, säger Annika Sandström, regionturismchef, Region Västerbotten.

Ingen tydlig hemester-effekt
Redan i mars när den första enkäten gick ut hade pandemins effekter slagit hårt mot företagen. Nära hälften av de svarande angav att omsättningen minskat med 50 procent eller mer. Detta har fortsatt nedåt genom hela perioden, till skillnad mot andra regioner som rapporterar att bortfallet av utländska gäster under sommaren har uppvägts av att fler svenskar valde att semestra i Sverige.

– Vi hade hoppats på en hemester-effekt även i Västerbotten, men i enkätsvaren efter sommaren angav bara 21 procent att de haft en ökad mängd svenskar och 54 procent att de inte alls märkte av ett ökat resande inom Sverige. För företagen i gränsområden har stängda gränser gett extra stora konsekvenser, säger Annika Sandström.

         

Läs en mer utförlig sammanfattning på Region Västerbottens webb:
regionvasterbotten.se/turism

Läs om samtliga fem enkäter på Region Västerbotten Turisms webb:
corona-och-besoksnaringen/enkat-och-uppfoljning

Enkäterna har utarbetats av Region Västerbotten Turism och distribuerats till företagen genom länets kommuner och destinationsorganisationer.
           

För mer information
Kajsa Åberg 
Turismstrateg, Region Västerbotten Turism
0705-705 739, kajsa.aberg@regionvasterbotten.se 

Presskontakt
Cecilia LIndell
Strateg Externa relationer, Region Västerbotten
070-254 57 37, cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige